لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1750)
چاپ مجدد (1969)
تالیف (3644)
ترجمه (75)
تهران (3198)
شهرستان (521)
كودك و نوجوان (35)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (3719) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده مثنوی معنوی
- موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 8fa1.31 - 264 صفحه - پالتویی (سلفون) - چاپ 4 سال 1374 - 3500 ریال - انتخاب
2- دیوان عراقی
نويسنده:ابراهیم‌بن‌بزرگمهر عراقی - نشر نخستین،موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.31 - 448 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1375 - 12000 ریال - انتخاب
3- کلیات دیوان شمس تبریزی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ ويراستار:عزیزالله کاسب - نشر محمد - دیویی: 8fa1.31 - 864 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 35000 ریال - انتخاب
4- کلیات دیوان شمس تبریزی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ ويراستار:عزیزالله کاسب - نشر محمد - دیویی: 8fa1.31 - 724 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 35000 ریال - انتخاب
5- مثنوی معنوی: بر اساس و نقد نسخه نیکلسون
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ نويسنده:عزیزالله کاسب - گلی - دیویی: 8fa1.31 - 1214 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1375 - 32000 ریال - انتخاب
6- گزیده مثنوی بر اساس نسخه موزه مولانا کتابت 677 هجری قمری: دفتر اول و دوم با شرح و توضیحات
نويسنده:محمدحسن فروزانفر - جامی - دیویی: 8fa1.31 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 6000 ریال - انتخاب
7- مثنوی معنوی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ ويراستار:ویدا اسلامیه - میلاد - دیویی: 8fa1.31 - 1108 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 25000 ریال - انتخاب
8- کلیات شمس تبریزی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمدحسن فروزانفر - بوستان - دیویی: 8fa1.31 - 1248 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 35000 ریال - انتخاب
9- مثنوی معنوی: نقد و بررسی نسخه نیکلسون
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:احمد فتاحی ؛ خطاط: ظریفیان - گنجینه - دیویی: 8fa1.31 - 1216 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 29000 ریال - انتخاب
10- برگزیده بهترین اشعار مثنوی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ خطاط:محمدباقر باقری - نشر طلوع - دیویی: 8fa1.31 - 160 صفحه - جیبی (سلفون) - 2400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 372