لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8289)
چاپ مجدد (13606)
تالیف (21464)
ترجمه (431)
تهران (16233)
شهرستان (5662)
كودك و نوجوان (21860)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (21895) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسنی باباش یه باغ داره
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2500 ریال - 2 -33-5872-964 انتخاب
2- دویدم و دویدم
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2500 ریال - 4 -32-5872-964 انتخاب
3- موش موشی
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2500 ریال - 964-5872-09-X انتخاب
4- حسنی مو وزوزی با ننه جون قزی
شاعر:آزاده آشیان - دلفین - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2500 ریال - 5 -26-7027-964 انتخاب
5- شغل‌ها
شاعر:حجت‌الله بهاری ؛ نقاش:پری‌سیما طاهباز - خشایار - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 2500 ریال - 0 -061-441-964 انتخاب
6- حسنی یکی یک دونه است
شاعر:شکوه قاسم‌نیا ؛ تصويرگر:غلامعلی مکتبی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 2000 ریال - 1 -00-6055-964 انتخاب
7- حسنی نگو دسته گل تمیز و ناز، تپل مپل
شاعر:آزاده آشیان - دلفین - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2500 ریال - 3 -27-7027-964 انتخاب
8- یه توپ دارم قل قلیه
شاعر:مهری ماهوتی ؛ نقاش:آراسته رزاقی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 2000 ریال - 9 -01-6695-964 انتخاب
9- باغ وحش برای بچه‌ها: مجموعه شعر
شاعر:حجت‌الله بهاری ؛ نقاش:پری‌سیما طاهباز - خشایار - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 2500 ریال - 9 -028-441-964 انتخاب
10- لی لی لی لی حوضک لیلی کوچک
شاعر:افشین علاء ؛ نقاش:آراسته رزاقی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 2000 ریال - 5 -48-6695-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2190