لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باشگاه مشتریان: نگاهی اصولی و فنی به راه‌اندازی باشگاه وفاداری مشتریان
نويسنده:علی خاکزادی ؛ ويراستار:شهره زمانی - موسسه کتاب مهربان نشر - دیویی: 658.812 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 7 -213-407-600-978 انتخاب
2- باشگاه مشتریان، یک فرصت طلایی
نويسنده:فردین شورج ؛ نويسنده:هادی مورخ ؛ گرافيست:فاطمه حبیبی - رامان سخن - دیویی: 658.812 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 7 -03-8914-600-978 انتخاب
3- بررسی تطبیقی تعهدات بایع و مشتری در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
نويسنده:مائده جلالی‌مهر - نگاه بینه - دیویی: 346.072 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 3 -07-7944-600-978 انتخاب
4- اثر عوامل آمیخته بازاریابی بر تصمیم خریداران طلای قرمز (زعفران)
نويسنده:مجید صنعتکار - فرا آموزش - دیویی: 338.17382 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 2 -54-9988-964-978 انتخاب
5- حفظ و ارتقاء کرامت ارباب رجوع در دستگاه‌های دولتی ایران
نويسنده:سیدمحمدمهدی موسوی - پیام حجت - دیویی: 658.812 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 110000 ریال - 2 -86-8841-964-978 انتخاب
6- مروری بر بازاریابی و (اخلاق، کسب‌ و‌ کار)
نويسنده:فاطمه فضایی - راز نهان - دیویی: 658.8 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 5 -810-448-600-978 انتخاب
7- راهکارهای اصولی تاسیس باشگاه مشتریان
نويسنده:علی خاکزادی ؛ نويسنده: تحریریه امکان - امکان امروز - دیویی: 658.812 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 9 -5-96195-600-978 انتخاب
8- تکریم ارباب رجوع توانخواه در دستگاه‌های اداری ایران و آلمان از دیدگاه حقوق بین عمومی
نويسنده:محمد صادقی - فرهوش - دیویی: 346.55013 - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 2 -648-495-600-978 انتخاب
9- بانکداری اسلامی و چالش‌های اعطای تسهیلات و رضایتمندی مشتریان
نويسنده:حسین خزاعی ؛ نويسنده:مهران روحانی ؛ نويسنده:نسرین یزدانی - شریف‌زاده - دیویی: 297.4833 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 6 -66-6620-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1