لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (6)
تالیف (10)
ترجمه (23)
تهران (20)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت گله‌های بزرگ گاوشیری: پرورش گوساله و تغذیه گاو شیری
نويسنده:دیویدکی. بیدی ؛ مترجم:حمیدرضا میرزایی‌الموتی ؛ مترجم:مجتبی یاری - پادینا - دیویی: 636.2142 - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700000 ریال - 9 -03-6161-622-978 انتخاب
2- تغذیه عملی گاو شیری، بز، گوسفند و گوساله
نويسنده:روژه ولتر ؛ مترجم:محمود شماع - دانشگاه تهران - دیویی: 636.085 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 3700 ریال - 7 -3727-03-964 انتخاب
3- تغذیه مکمل‌های کنسانتره‌ای برای گاوهای شیری
نويسنده:روی کلاوی ؛ نويسنده:تیم هارینگتون ؛ مترجم:موحده لطفی - فانوس - دیویی: 636.2142 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 9 -56-5632-600-978 انتخاب
4- راهنمای خوراکدهی
نويسنده:مایکل‌فرانسیس هاتجنز ؛ مترجم:صدیقه منتیان ؛ مترجم:شهرزاد جزء‌قاسمی - آوای فهیم - دیویی: 636.2142 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 7 -31-6810-600-978 انتخاب
5- کربوهیدرات‌ها در تغذیه گاو شیری
نويسنده:سیدمحمود نصراللهی ؛ نويسنده:محمد خوروش - ختن - دیویی: 636.213 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 170000 ریال - 7 -03-7292-600-978 انتخاب
6- مدیریت تولید مثل در گاو شیری
گردآورنده:عیسی دیرنده ؛ گردآورنده:علی رضایی‌رودباری ؛ ويراستار:محمدرضا دیری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دیویی: 636.2142 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 3 -5-97310-600-978 انتخاب
7- زمینه فلسفی و علمی برنامه آمینوکا
نويسنده:آر . ای پتن ؛ نويسنده:دبلیو هیمبک ؛ نويسنده:ام. جی استیونسون - پادینا - دیویی: 636.0852 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 3 -99-8588-600-978 انتخاب
8- کارایی دستگاه گوارش، عامل اساسی در تولیدات نشخوارکنندگان (افزایش‌دهنده عملکرد و سلامت حیوان)
نويسنده:سیلوی آندریو ؛ نويسنده:دیوید وایلد ؛ مترجم:ایوب عزیزی‌شترخفت - دانشگاه لرستان - دیویی: 636.2142 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 3 -70-6217-600-978 انتخاب
9- از تغذیه تا تولید شیر در گاوهای شیری (آشنایی با عملکرد شکمبه)
مترجم:مریم قبادی ؛ ويراستار:شهرزاد جزء‌قاسمی - آوای فهیم - دیویی: 636.2142 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 0 -9-92576-600-978 انتخاب
10- تغذیه و خوراک‌دادن گاو ارگانیک
نويسنده:رابرت بلیر ؛ مترجم:محسن ساری ؛ مترجم:روح‌الله ابراهیمی - آموزش و ترویج کشاورزی - دیویی: 636.2085 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 190000 ریال - 7 -55-6362-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4