لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(125)
چاپ مجدد (23)
تالیف (125)
ترجمه (23)
تهران (142)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (86)

تعداد یافت شده (148) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Adams's outline of fractures including joint injuries 2007
نويسنده:David L. Hamblen ؛ نويسنده:A. Hamish R.W. Simpson - الهه نور،انتخاب روشن،روشن کتاب - دیویی: 617.15 - 346 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 275000 ریال - انتخاب
2- اصول شکستگی‌ها و ارتوپدی
نويسنده:جان‌کرافورد آدامز ؛ نويسنده:دیوید هامبلن ؛ مترجم:سعید کاراندیش - جعفری - دیویی: 617.15 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 12000 ریال - انتخاب
3- مرور سریع خلاصه ارتوپدی و شکستگی‌ها آدامز: رفرانس آزمون پذیرش دستیار و پیش‌‌کارورزی
نويسنده:مهدی ایزدی - پروانه‌ دانش،نیک پیک - دیویی: 617.3 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 27000 ریال - 5 -49-5740-964 انتخاب
4- درسنامه پلاس ارتوپدی: ویژه آزمون ارتقاء و بورد 1396 کمپبل 2013 (فصول 14 الی 19 کمپبل 2013)
نويسنده: دپارتمان ارتوپدی گزینه پارسیان طب ؛ نويسنده:امیر مویدپور - گزینه پارسیان طب - دیویی: 616.7 - 74 صفحه - جلد 22 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700000 ریال - 8 -668-411-600-978 انتخاب
5- نکات برتر در ارتوپدی: شکستگی‌ها - دررفتگی‌ها
نويسنده:محمود کریمی‌مبارکه ؛ نويسنده:علی نعمتی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 617.15 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 54500 ریال - 3 -701-420-964-978 انتخاب
6- خلاصه دروس پزشکی بر مبنای مراجع اعلام‌شده توسط وزارت بهداشت ... شکستگیها و ارتوپدی (آدامز 2001 - 99)
نويسنده:جان‌کرافورد آدامز ؛ مترجم:محمدباقر رجبی ؛ مترجم:محمدطاهر رجبی - اندیشه رفیع - دیویی: 617.15 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 39500 ریال - 3 -2-93622-964 انتخاب
7- درسنامه پلاس ارتوپدی: ویژه آزمون ارتقاء و بورد 1395 راکوود بالغین 2015 (فصول 1 الی 4 راکوود بالغین 2015)
نويسنده: دپارتمان ارتوپدی گزینه پارسیان طب - گزینه پارسیان طب - دیویی: 616.7 - 152 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 700000 ریال - 1 -076-411-600-978 انتخاب
8- درسنامه پلاس ارتوپدی: ویژه آزمون ارتقاء و بورد 1395 کمپبل 2013 (فصول 45 الی 52 کمپبل 2013)
نويسنده: دپارتمان ارتوپدی گزینه پارسیان طب - گزینه پارسیان طب - دیویی: 616.7 - 300 صفحه - جلد 26 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700000 ریال - 1 -302-411-600-978 انتخاب
9- ارتوپدی: کلیات راکوود: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد ارتوپدی با پاسخ تشریحی ...
مترجم:بهرام بدوحی ؛ مترجم:امین رازی ؛ مترجم:بابک اتوکش - رهپویان شریف - دیویی: 616.7 - 236 صفحه - جلد 28 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1650000 ریال - 5 -2170-09-600-978 انتخاب
10- خلاصه درس ارتوپدی و شکستگی
- سینا طب - دیویی: 617.15 - 70 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 38000 ریال - 4 -02-5243-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15