لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (58)
تالیف (105)
ترجمه (0)
تهران (78)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (105) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با شوراهای اسلامی: ویژه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاران و کارگزاران نظام شورایی کشور: همراه با آخرین متن قانون، آیین‌نامه ...
نويسنده:کاوه تیموری ؛ مقدمه:منصور روشناسی - نوآوران علم - دیویی: 352.055 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 6 -14-8053-964 انتخاب
2- قوانین مالی و معاملاتی دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا
نويسنده:سیدعارف موسوی ؛ ويراستار:الناز رزندی - اشتیاق نور - دیویی: 351.722 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 7 -007-365-600-978 انتخاب
3- قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی: شورای اسلامی شهرستان و استان و شورای عالی استان‌ها ...
به‌اهتمام:سیدعباس حسینی‌نیک ؛ به‌اهتمام:محمد وارسته‌بازقلعه - مجد - دیویی: 342.5502 - 274 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 120000 ریال - انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی
تدوين:سیدمهدی کمالان - کمالان - دیویی: 342.55 - 362 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200000 ریال - 3 -13-7967-600-978 انتخاب
5- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی بانضمام: آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای ...
به‌اهتمام:سیدعباس حسینی‌نیک - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 342.5509 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 15000 ریال - 4 -36-6153-964 انتخاب
6- مروری بر یکصد پیام شورایی، ویژه: منتخبان و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران، دهیاران، اعضای انجمن‌های شورایاری و ...
نويسنده:کاوه تیموری ؛ مقدمه:منصور روشناسی - نوآوران علم - دیویی: 352.055 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 27500 ریال - 6 -28-8053-964 انتخاب
7- شوراهای کشوری و آمایش شهر و روستا
نويسنده:علیرضا آیت‌اللهی ؛ ويراستار:نادر زکریاپور - علیرضا آیت‌اللهی - دیویی: 354.55 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2950 ریال - انتخاب
8- قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی: شورای اسلامی شهرستان و استان و شورای عالی استان‌ها، شورای اسلامی شهر، شورای اسلامی بخش ...
به‌اهتمام:سیدعباس حسینی‌نیک ؛ به‌اهتمام:محمد وارسته‌بازقلعه - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 342.5502 - 276 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 190000 ریال - 3 -36-6153-964-978 انتخاب
9- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران: مصوب 1375/3/1 با آخرین اصلاحات و الحاقات
نويسنده:یونس شاه‌حسینی - حبله‌ رود - دیویی: 342.5509 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 6 -16-8784-600-978 انتخاب
10- مجموعه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های ذیربط
نويسنده:سیدعلی‌اکبر منتظری - انتشارات حضرت عباس(ع) - دیویی: 342.5509 - 280 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 70000 ریال - 4 -061-261-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11