لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (13)
تالیف (7)
ترجمه (12)
تهران (17)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یوگای صورت (چهره برتر، حالت بهتر)
نويسنده:لیندا فاکس ؛ نويسنده:هاروی دایاموند ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.71 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 8000 ریال - 5 -12-6188-964 انتخاب
2- جوانی و شادابی خود را به دست آورید با بیست تمرین عملی یوگای صورت
نويسنده:فائزه مقیمی - نشر روزگار - دیویی: 646.736 - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 23000 ریال - 4 -245-374-964-978 انتخاب
3- یوگای صورت (چهره برتر، حالت بهتر)
نويسنده:لیندا فاکس ؛ نويسنده:هاروی دایاموند ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.71 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 7000 ریال - 5 -12-6188-964 انتخاب
4- یوگای صورت (چهره برتر، حالت بهتر)
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:لیندا فاکس ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.71 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 120000 ریال - 9 -12-6188-964-978 انتخاب
5- یوگای صورت: راز زیبایی و جوانی پوست
نويسنده: تووا ؛ مترجم:هما سیداحمدی - نشر ثالث - دیویی: 613.71 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 6000 ریال - 2 -16-6404-964 انتخاب
6- جادوی جوانی ورزشهای جادویی صورت
نويسنده:سین تیارولند ؛ مترجم:هما سیداحمدی - نشر ثالث - دیویی: 646.726 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6000 ریال - 5 -99-6404-964 انتخاب
7- یوگای صورت: راز زیبایی و جوانی پوست
نويسنده: تووا ؛ مترجم:هما سیداحمدی - نشر ثالث - دیویی: 613.71 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 6000 ریال - انتخاب
8- یوگای صورت (چهره برتر، حالت بهتر)
نويسنده:لیندا فاکس ؛ نويسنده:هاروی دایاموند ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.71 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 8000 ریال - 5 -12-6188-964 انتخاب
9- ورزشهای صورت
نويسنده:کارول میگو ؛ مترجم:هما سیداحمدی - نشر ثالث - دیویی: 646.726 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 6000 ریال - انتخاب
10- یوگای صورت
گردآورنده:رضا رامز - اندیشه عالم - دیویی: 613.71 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 8000 ریال - 0 -25-7281-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2