لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (9)
تالیف (25)
ترجمه (6)
تهران (15)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای مدیریت علف‌های هرز در مزارع ذرت ایران
نويسنده:اسکندر زند ؛ نويسنده:محمدعلی باغستانی ؛ نويسنده:محمدحسن هادی‌زاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 632.58 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 2 -260-324-964-978 انتخاب
2- راهنمای علف‌های هرز مزارع برنج و روش‌های مبارزه
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.1895 - 228 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1 -060-520-964 انتخاب
3- گیاهان هرز ایران
نويسنده:هادی کریمی ؛ ويراستار:امید اقتداری - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 632.580955 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 30000 ریال - 8 -0763-01-964 انتخاب
4- مبانی علوم علف‌های هرز
نويسنده:رابرت‌ال زیمدال ؛ مترجم:حسن علیزاده ؛ مترجم:شهرزاد نوروزی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 632.5 - 686 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 320000 ریال - 8 -6602-03-964-978 انتخاب
5- مقاومت علف‌های هرز به علف‌کش‌ها
گردآورنده:اسکندر زند ؛ گردآورنده:محمدعلی باغستانی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 632.5 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - 4 -061-324-964 انتخاب
6- علف‌کش‌ها و علف‌های هرز مهم ایران
نويسنده:اسکندر زند ؛ نويسنده:محمدعلی باغستانی ؛ نويسنده:نوشین نظام‌آبادی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 632.5 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 35000 ریال - انتخاب
7- علف‌های هرز و مدیریت آن‌ها
نويسنده:بهرام میرشکاری - دانشگاه ‌آزاد اسلامی‌، واحد تبریز - دیویی: 632.5 - 530 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 30000 ریال - 6 -18-7646-964 انتخاب
8- علف‌کش‌ها چگونه عمل می‌کنند (از بیولوژی تا کاربرد): با تاکید بر علف‌کش‌های ثبت شده در ایران
نويسنده:لیندامی هال ؛ نويسنده:هیوجان بکی ؛ نويسنده:تامس ولف - دانشگاه زنجان،مرکز خدمات ‌فرهنگی‌ سالکان - دیویی: 632.954 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 ریال - 964-92118-7-X انتخاب
9- علفکش‌ها - مطالعه اثرات زیست محیطی و رویکردهای مدیریتی
نويسنده:روبن آلوارث-فرناندث ؛ مترجم:روح‌الله امینی ؛ مترجم:احمدرضا مبلی - دانشگاه تبریز - دیویی: 632.954 - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 5 -66-7204-600-978 انتخاب
10- کنترل علفهای هرز: اصول و روشها
نويسنده:محمدرضا موسوی - مرز دانش،آبنگاه - دیویی: 632.5 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 300000 ریال - 6 -27-6045-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4