لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (7)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گیاهان هرز تک‌لپه
مترجم:ابراهیم زینلی ؛ مترجم:محمدعلی سودمند - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دیویی: 581.6520955 - 244 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 80000 ریال - 7 -05-8926-964-978 انتخاب
2- اطلس رنگی بذور علفهای هرز مزارع غلات شمال کشور و کلید شناسایی آنها
نويسنده:فاطمه آقابیگی ؛ نويسنده:فریدون ترمه - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - دیویی: 631.5210955 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 8 -19-6667-964 انتخاب
3- مدیریت تلقیقی علف‌های هرز در مزارع گندم و جو
نويسنده:سیدکمیل سیدشوربلال - هرمان - دیویی: 581.6520955 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 390000 ریال - 8 -9-99142-622-978 انتخاب
4- مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها محصولات گلخانه‌ای
- قدس رضوی - دیویی: 632.6 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 0 -11-2784-964-978 انتخاب
5- مدیریت تلفیقی آفات، بیماریها و علفهای هرز یونجه در ایران
نويسنده:محمد خانجانی ؛ نويسنده:محمدجواد سلیمانی‌پری - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.319 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4 -064-520-964 انتخاب
6- مدیریت علف‌های هرز در مزارع بادام زمینی
نويسنده:علی عبدزادگوهری ؛ نويسنده:امید صادقی‌پور - اندیشمندان پارس - دیویی: 632.580955 - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 9 -9-95648-622-978 انتخاب
7- گیاه‌شناسی علف‌های هرز ایران: دو لپه‌ای‌ها
تدوين:سیروس حسن‌نژاد ؛ ويراستار:عزیز جوانشیر - دانشگاه تبریز - دیویی: 632.580955 - 502 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 600000 ریال - 3 -07-8864-600-978 انتخاب
8- گیاهان آلرژی‌زای شایع ایران
نويسنده:عبدالرضا وارسته ؛ نويسنده:مجتبی سنکیان ؛ نويسنده:مرضیه سامعی - واژگان خرد - دیویی: 581.6520955 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 30000 ریال - 6 -7-95786-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1