لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مانند دانشمندان کار کنید
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:عادل یغما ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 500 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3500 ریال - 964-436-841-X انتخاب
2- مانند دانشمندان کار کنید
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:عادل یغما ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 500 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 4500 ریال - 0 -207-353-964 انتخاب
3- مانند دانشمندان کار کنید
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:عادل یغما ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 7000 ریال - 5 -826-353-964 انتخاب
4- مانند دانشمندان کار کنید
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:عادل یغما ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 40000 ریال - 2 -826-353-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1