لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (4)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه سوالات ریزطبقه‌بندی شده تحولات سیاسی اجتماعی ایران
نويسنده: اعضای هیئت علمی موسسه آموزش عالي آزاد اکسین - سنجش،موسسه آموزش عالی آزاد اکسین - دیویی: 320.0955 - 400 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 100000 ریال - 8 -537-154-964-978 انتخاب
2- با نگاه فردوسی: مبانی نقد خرد سیاسی در ایران
نويسنده:باقر پرهام - نشر مرکز - دیویی: 8fa1.21 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 11500 ریال - 964-305-358-X انتخاب
3- اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران
نويسنده:حاتم قادری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4832 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 6500 ریال - 5 -340-459-964 انتخاب
4- اندیشه سیاسی اسلام و ایران
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مکتب ماهان - دیویی: 297.483207 - 228 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300000 ریال - 1 -16-7450-600-978 انتخاب
5- اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران
نويسنده:حاتم قادری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4832 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6600 ریال - 5 -340-459-964 انتخاب
6- علم سیاست در ایران
نويسنده:سیدعلیرضا ازغندی ؛ ويراستار:محسن مدیرشانه‌چی - باز - دیویی: 320.0955 - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 11000 ریال - انتخاب
7- اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران
نويسنده:حاتم قادری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4832 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 8000 ریال - 5 -340-459-964 انتخاب
8- اندیشه‌های سیاسی غرب، اسلام و ایران (بخش دوم)
نويسنده:محسن نامداری‌موسی‌آبادی - سنجش و دانش - دیویی: 320.09076 - 190 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 5 -424-232-600-978 انتخاب
9- تاملی در سرچشمه‌های نظری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:خدایار مرتضوی - دفتر نشر معارف - دیویی: 297.4832 - 76 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3500 ریال - 8 -42-7030-964 انتخاب
10- تحولات سیاسی - اجتماعی ایران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی)
نويسنده:فاطمه احمدیان - پوران پژوهش - دیویی: 955.074 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 64000 ریال - 5 -126-184-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2