لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (2)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمینه فلسفی و علمی برنامه آمینوکا
نويسنده:آر . ای پتن ؛ نويسنده:دبلیو هیمبک ؛ نويسنده:ام. جی استیونسون - پادینا - دیویی: 636.0852 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 3 -99-8588-600-978 انتخاب
2- بررسی استفاده از متیونین گیاهی به جای دی‌ال - متیونین در جیره جوجه‌های گوشتی بر عملکرد و هزینه تولید
نويسنده:حمیدرضا خلج‌هدایتی - نیرومند - دیویی: 636.0852 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 95000 ریال - 7 -1-91371-964-978 انتخاب
3- اسیدهای آمینه در تغذیه طیور
تدوين:جواد پوررضا ؛ تدوين:مهران مهری ؛ تدوين:فرزاد باقرزاده‌کسمایی - ارکان دانش - دیویی: 636.507 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 5 -031-287-600-978 انتخاب
4- کی‌لیت شدن آمینواسید در تغذیه انسان و حیوان
نويسنده:اچ.دوین اشمید ؛ مترجم:حمید امانلو ؛ ويراستار:مرتضی صالح‌پور - پادینا - دیویی: 633.572 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 210000 ریال - 4 -0-96294-600-978 انتخاب
5- نقش اسید آمینه در دستگاه گوارش طیور
نويسنده:جلال فضلی‌امیری - حانون - دیویی: 591.13 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - 3 -42-7482-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1