لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (19)
تالیف (86)
ترجمه (24)
تهران (109)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (65)

تعداد یافت شده (110) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فلش کارت غدد
نويسنده:مهدی افضل‌آقایی - موسسه‌فرهنگی‌انتشاراتی‌رهپویان‌شریف،خسروی - دیویی: 618.924 - 620 صفحه - جیبی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1384 - 55000 ریال - 0 -7-95976-964 انتخاب
2- بیماری‌های غدد و متابولیسم
نويسنده:تامس‌ای. آندرئولی ؛ نويسنده:رابرت‌سی. گریگز ؛ نويسنده:آیورج. بنجامین - تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 616.4 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 37500 ریال - 4 -957-420-964-978 انتخاب
3- غدد - داخلی (7): ویژه 95
نويسنده:محمد معینی‌نوده - طب برتر - دیویی: 616.4 - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 700000 ریال - 4 -6-95510-600-978 انتخاب
4- هفته آخر داخلی - غدد: چکیده مبحث غدد سسیل اسنشیال 2010 و هاریسون 2008
گردآورنده:مهدی ایزدی - نیک پیک،پروانه‌ دانش - دیویی: 616.4 - 48 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 7 -13-8116-964-978 انتخاب
5- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (غدد): خلاصه "سسیل اسنشیال 2004 به همراه بخش‌های انتخابی از هاریسون 2005"...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.4 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 66000 ریال - 2 -93-5740-964 انتخاب
6- غدد و متابولیسم، مسمومیت و مباحث دیگر (هاریسون و سسیل)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا،موسسه فرهنگی احمدی - دیویی: 616.4 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 49500 ریال - 3 -30-8549-964 انتخاب
7- غدد - داخلی (3)
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.4 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700000 ریال - 2 -34-8160-600-978 انتخاب
8- غدد
نويسنده:شهریار نیک‌پور ؛ نويسنده:محمدحسین دلشاد ؛ نويسنده:هادی معدن‌کار - مزینانی - دیویی: 616.4 - 134 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 230000 ریال - 0 -32-6074-600-978 انتخاب
9- بیماریهای غدد و متابولیسم هاریسون: اصول طب داخلی 2015 ...
مترجم:افسانه توده‌رنجبر - تیمورزاده - دیویی: 616.4 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50000 ریال - 2 -647-238-600-978 انتخاب
10- نکات برتر بیماری‌های داخلی (غدد) «پره تا بورد»: درسنامه جامع و تست‌های آزمون‌های پره اینترنتی تمامی قطب‌های کشوری، دستیاری 8 سال اخیر و ارتقا و بورد 2
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:محمد کیانی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 616.4 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 790000 ریال - 7 -404-157-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11