لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(52)
چاپ مجدد (20)
تالیف (59)
ترجمه (13)
تهران (72)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (57)

تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه آزمونهای دستیاری و پرانترنی همراه دستیار (غدد 1)
گردآورنده:سیدمهرداد مظفر - ارجمند،نسل فردا - دیویی: 616.120076 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 4500 ریال - 3 -111-496-964-978 انتخاب
2- غدد و متابولیسم
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا - دیویی: 616.4 - 118 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 215000 ریال - 5 -220-523-964-978 انتخاب
3- اطفال: بیماری‌های غدد 2: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اطفال با پاسخ تشریحی Nelson 2016
مترجم:آتنا مدانلوجویباری ؛ ويراستار:زهرا چایچی - رهپویان شریف - دیویی: 618.92 - 242 صفحه - جلد 22 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000000 ریال - 0 -1888-09-600-978 انتخاب
4- بیماریهای غدد و متابولیسم هاریسون: اصول طب داخلی 2015 ...
مترجم:افسانه توده‌رنجبر - تیمورزاده - دیویی: 616.4 - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 8 -645-238-600-978 انتخاب
5- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (غدد): خلاصه "سیسیل اسنشیال 2007 و هاریسون 2005 به...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 616.4 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 85000 ریال - 1 -47-8986-964-978 انتخاب
6- مجموعه آزمونهای دستیاری و پرانترنی همراه دستیار (غدد 2)
گردآورنده:سیدمهرداد مظفر - ارجمند،نسل فردا - دیویی: 616.120076 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 4500 ریال - 0 -112-496-964-978 انتخاب
7- غدد و متابولیسم
به‌اهتمام:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا - دیویی: 616.4 - 130 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 450000 ریال - 9 -235-523-964-978 انتخاب
8- سوالات غدد با پاسخ‌های تشریحی
گردآورنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - دیویی: 616.40076 - 46 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1 -211-549-964-978 انتخاب
9- گلدن تایم غدد متابولیسم
نويسنده:کیوان رضوانی - گزینه پارسیان طب - دیویی: 616.4076 - 376 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1458000 ریال - 2 -110-222-622-978 انتخاب
10- بیماریهای غدد و متابولیسم هاریسون: اصول طب داخلی 2015 ...
مترجم:افسانه توده‌رنجبر - تیمورزاده - دیویی: 616.4 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 110000 ریال - 5 -646-238-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8