لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (38)
تالیف (63)
ترجمه (10)
تهران (62)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (49)

تعداد یافت شده (73) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز
نويسنده:سیدعلی حائری‌روحانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.8 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1391 - 35000 ریال - 9 -336-459-964-978 انتخاب
2- فیزیولوژی غدد درون‌ریز
نويسنده:پاتریشیاای. مولینا ؛ مترجم:مهدیه فقیهی ؛ مترجم:فریبا محمودی - خسروی - دیویی: 612.4 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 109000 ریال - 8 -47-5523-600-978 انتخاب
3- فیزیولوژی اعصاب و غدد (عمومی) (رشته روانشناسی)
نويسنده:محمدعلی ابراهیمی ؛ ويراستار:محمدعلی احمدوند ؛ ويراستار:جهانشاه میرزابیگی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 612.8 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 380000 ریال - 1 -020-387-964-978 انتخاب
4- مروری بر اندوکرینولوژی
نويسنده:جان‌برنارد وست ؛ مترجم:فرشته شهرام‌فر ؛ مترجم:خدیجه روستایی - آزادمهر - دیویی: 612.4 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 160000 ریال - 1 -06-8477-964-978 انتخاب
5- فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز
نويسنده:سیدعلی حائری‌روحانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.8 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 8000 ریال - 7 -336-459-964 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر فیزیولوژی عصب و غدد
نويسنده:حمید امینی ؛ نويسنده:ناهید بابایی‌امیری ؛ نويسنده:بهنام ملکی - علم و سلامت - دیویی: 612.8 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 170000 ریال - 8 -5-96882-600-978 انتخاب
7- مبانی فیزیولوژی و بیوشیمی غدد درون‌ریز
نويسنده:زویا طاهرگورابی ؛ نويسنده:ریحانه هوشیار ؛ نويسنده:مجید خزاعی - بشری،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دیویی: 616.4 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 129000 ریال - 5 -410-399-964-978 انتخاب
8- فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز: برای دانشجویان روان‌شناسی
گردآورنده:نسرین‌سادات اعظمی ؛ گردآورنده:محمود حیدری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان - دیویی: 612.8 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 7 -6168-10-964-978 انتخاب
9- فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز
نويسنده:سیدعلی حائری‌روحانی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.8 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1398 - 210000 ریال - 6 -0202-02-600-978 انتخاب
10- فیزیولوژی اعصاب و غدد (عمومی) (رشته روان‌شناسی)
نويسنده:محمدعلی ابراهیمی ؛ ويراستار:محمدعلی احمدوند - دانشگاه پیام نور - دیویی: 612.8 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 21000 ریال - 1 -020-387-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8