لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسیدهای امینه در قلمرو گیاهی
نويسنده:علی صالحی‌ساردوئی ؛ نويسنده:علیرضا خدابخش‌زاده ؛ نويسنده:آزاده علی‌زاده - نوروزی - دیویی: 633.572 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 6 -0967-02-622-978 انتخاب
2- تولیدات میکروبی (پلی‌ساکاریدها، ویتامین‌ها، آمینواسیدها و لیپیدها)
نويسنده:مهدی ذبیحی ؛ نويسنده:سیده‌نرگس میرعالی ؛ نويسنده:لایق کریمی - بنیان مرصوص - دیویی: 660.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 140000 ریال - 6 -2-99237-622-978 انتخاب
3- پایه شیمیایی سنتز پپتیدها
گردآورنده:محمدحسن هوشدارتهرانی - سرزمین باران - دیویی: 574.192456 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 160000 ریال - 4 -13-5667-600-978 انتخاب
4- سنتز پپتید
نويسنده:محمدرضا قلی‌بیکیان - آوای دانش‌گستر - دیویی: 574.192456 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 6 -0-99998-622-978 انتخاب
5- سرطان مری و متابولیسم
نويسنده:مهسا طاهری‌زاده ؛ زيرنظر:حمیدرضا جوشقانی - اندیشگان - دیویی: 616.99432 - 58 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 9 -49-8510-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1