لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (18)
تالیف (52)
ترجمه (7)
تهران (51)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفاهیم و روشهای آمار حیاتی و شاخص‌های بهداشتی
نويسنده:رضاعلی محمدپورتهمتن - آوای مسیح - دیویی: 610.727 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 32000 ریال - 6 -05-2769-964-978 انتخاب
2- اپیدمیولوژی WHO آمار حیاتی: به انضمام سوالات امتحانات پرانترنی، پذیرش دستیار، جامع علوم پایه و ...
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا - دیویی: 614.4 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 38500 ریال - 1 -59-8549-964 انتخاب
3- تحلیل بیزی کاربردی
نويسنده:عباس مقیم‌بیگی ؛ نويسنده:سعیده حاجی‌مقصودی ؛ نويسنده:مریم سیدطبیب - دانشگاه علوم پزشکی همدان، معاونت تحقیقات و فناوری - دیویی: 614.4 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 115000 ریال - 7 -4-97357-600-978 انتخاب
4- روش‌های آماری و شاخص‌های بهداشتی (ویژه آموزش بهورزان)
نويسنده:پرویز اردلان ؛ نويسنده:زهرا لقایی ؛ نويسنده:فریبا عزتی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دیویی: 610.727 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 95000 ریال - 1 -5-94113-600-978 انتخاب
5- درسنامه برتر دستیاری اپیدمیولوژی و آمار: چکیده اپیدمیولوژی و آمار بیگل هول
نويسنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 614.4 - 56 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 10000 ریال - 8 -225-157-600-978 انتخاب
6- آمار کاربردی پزشکی
نويسنده:محمد اسماعیلی ؛ نويسنده:ستایش یوسف - دانشگاه علوم پزشکی - دیویی: 610.727 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -56-6331-600-978 انتخاب
7- بهداشت، اپیدمیولوژی، آمار حیاتی
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - تیمورزاده - دیویی: 614 - 232 صفحه - وزیری (شومیز خارجی) - چاپ 1 سال 1375 - 7500 ریال - انتخاب
8- روش‌های جمعیت‌شناختی برای سازمان‌های آماری
نويسنده:مایکل هارتمن ؛ مترجم:محمد شیری ؛ مترجم:طه نوراللهی - مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار - دیویی: 304.6 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 6 -287-409-600-978 انتخاب
9- درسنامه برتر دستیاری اپیدمیولوژی و آمار: چکیده اپیدمیولوژی و آمار بیگل هول
نويسنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 614.4 - 56 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 8 -225-157-600-978 انتخاب
10- اپیدمیولوژی و آمار زیستی: مقدمه‌ای برای تحقیقات بالینی
نويسنده:برایان کستنبایم ؛ مترجم:زهرا شیواپور ؛ ويراستار:سلمان خزایی - دانشگاه علوم پزشکی همدان - دیویی: 614.4 - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 380000 ریال - 1 -9-98539-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6