لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1109)
چاپ مجدد (2136)
تالیف (3007)
ترجمه (238)
تهران (2780)
شهرستان (465)
كودك و نوجوان (94)
كمك درسی و آموزشی (960)

تعداد یافت شده (3245) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اپراتوری کامپیوتر
نويسنده:محسن شجاعی - آموزشگاه کامپیوتر ثامن - دیویی: 004.07 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 ریال - انتخاب
2- کاربرد رایانه در علوم انسانی: مبانی رایانه سیستم عامل MS - DOS صفحه گسترده Quttro Pro
نويسنده:امیرخسرو ارجمند - - دیویی: 005 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - انتخاب
3- آموزش مهارت اپراتور کامپیوتر [مقدماتی]
نويسنده:قاسم حیدری‌مقدم ؛ نويسنده:حسین رحیمی ؛ نويسنده:کورش کریمی‌طاری - ادبستان - دیویی: 004.07 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 ریال - 3 -16-6673-964 انتخاب
4- آموزش فنی و حرفه‌ای اپراتوری کامپیوتر پیشرفته (کارور رایانه) (درجه 1)
نويسنده:سیدامیرحسین رضوی ؛ نويسنده:کورش کریمی‌طاری - جهان نو - دیویی: 004.07 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 16000 ریال - 9 -02-6515-964 انتخاب
5- کاربرد کامپیوتر در مدیریت: ویژه نظام آموزش مدیران کشور
تهيه كننده:حمید بیگی ؛ تهيه كننده:فریبرز جعفری - مرکز آموزش مدیریت دولتی - دیویی: 658.05 - 90 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4000 ریال - 7 -61-6517-964 انتخاب
6- آموزش سریع اپراتوری کامپیوتر
نويسنده:سعید سعادت ؛ ويراستار:مهدی علیزاده‌راد - دیباگران ‌تهران - دیویی: 004.07 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 9900 ریال - 9 -42-6761-964 انتخاب
7- آموزش مهارت تمرین‌های مهارتی اپراتوری پیشرفته (کارور درجه یک رایانه)
نويسنده:سیدامیرحسین رضوی - جهان نو - دیویی: 004.076 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6500 ریال - 2 -14-6515-964 انتخاب
8- آموزش مهارت اپراتور کامپیوتر [مقدماتی] [کارور رایانه درجه 2]
نويسنده:قاسم حیدری‌مقدم ؛ نويسنده:حسین رحیمی ؛ نويسنده:کورش کریمی‌طاری - ادبستان - دیویی: 004.07 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 10000 ریال - 3 -16-6673-964 انتخاب
9- آموزش فنی و حرفه‌ای اپراتوری کامپیوتر (کارور رایانه) مقدماتی
نويسنده:امیراسعد انزانی - نشر دانش ‌ایران - دیویی: 004.07 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1378 - 10500 ریال - 5 -8-91194-964 انتخاب
10- آشنایی با کامپیوتر
نويسنده:مهدی مهدوی‌عرب - موسسه‌ انتشارات‌ بهینه،انستیتو ایزایران - دیویی: 004.07 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 8500 ریال - 964-6203-37-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 325