لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1082)
چاپ مجدد (1333)
تالیف (1379)
ترجمه (1036)
تهران (1925)
شهرستان (490)
كودك و نوجوان (409)
كمك درسی و آموزشی (128)

تعداد یافت شده (2415) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی رشد
نويسنده:علی‌اکبر شعاری‌نژاد - اطلاعات - دیویی: 155.4 - 400 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1364 - 700 ریال - انتخاب
2- اندیشه وزبان
نويسنده:لی‌یف‌سمیونوویچ ویگوتسکی ؛ مترجم:احمد صبوری - نوین - دیویی: 150 - 216 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 300 ریال - انتخاب
3- با دنیای کودک آشنا شویم
مترجم:سیدخلیل خلیلیان - نشر آفاق،کوکب - دیویی: 155.4 - 206 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1367 - 390 ریال - انتخاب
4- روان‌شناسی رشد کودک و نوجوان
نويسنده:محمد پارسا - بعثت - دیویی: 155 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1372 - 2200 ریال - انتخاب
5- شما و کودکانتان (روان‌شناسی رفتار با کودک)
نويسنده:امیدعلی توزیده - چویل - دیویی: 155.4 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 5 -05-5298-600-978 انتخاب
6- مامان و بابای دوست‌داشتنی
نويسنده:فیتس‌هییو داتسون ؛ مترجم:شکیبا بشیرفرهمند - کوله‌پشتی - دیویی: 649.123 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 30000 ریال - 3 -14-5337-600-978 انتخاب
7- روان‌شناسی مرضی کودک
نويسنده:علیرضا کاکاوند - ویرایش - دیویی: 618.9289 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 140000 ریال - 5 -40-6184-964 انتخاب
8- من بچه‌ی بدی نیستم؟ فقط کمی عصبانیم!: کتابی ساده برای کمک به کودکانی که نمی‌توانند عصبانیت خود را کنترل کنند
نويسنده:لارنس‌ای. شپیرو ؛ نويسنده:ژاک پلت‌هلر ؛ مترجم:عصمت داودی‌منفرد - آریاز - دیویی: 649.15 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 36000 ریال - 1 -0-92107-600-978 انتخاب
9- بهترین روشهای ارتباط و تربیت کودک
نويسنده:اعظم منصوری - آشیانه برتر - دیویی: 649.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 45000 ریال - 1 -15-7138-600-978 انتخاب
10- روان‌شناسی رفتار با کودک
نويسنده:هادی محمدی ؛ نويسنده:مرضیه عموسلطانی ؛ نويسنده:فاطمه ابراهیم‌بابایی - صبح آراد - دیویی: 155.4 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 2 -61-8469-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 242