لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (2)
تالیف (18)
ترجمه (1)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزینه برتر 96 (روماتولوژی، غدد): 687 پرسش چهارگزینه‌ای داخلی آزمون‌های پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی از سال 76 تا اردیبهشت 96
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 616.0076 - 194 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 490000 ریال - 7 -376-157-600-978 انتخاب
2- سوالات ارتقاء سال 96 داخلی روماتولوژی با پاسخ تشریحی
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.7230076 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 450000 ریال - 3 -79-8160-600-978 انتخاب
3- سوالات ارتقاء سال 97 داخلی روماتولوژی با پاسخ تشریحی
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.7230076 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500000 ریال - 1 -28-9895-600-978 انتخاب
4- سطر به سطر میکرو طبقه‌بندی‌شده روماتولوژی: 525 سئوال شناسنامه‌دار با پاسخ تشریحی سئوالات دستیاری، پرانترنی، ارتقاء و بورد داخلی تمام قطب‌های کشوری تا
گردآورنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا - دیویی: 616.723 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1100000 ریال - 3 -253-523-964-978 انتخاب
5- روماتولوژی - داخلی (15) ویژه 97
نويسنده:نسرین میلانی ؛ نويسنده:طیبه اسدی‌ساخمرسی ؛ نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.723076 - 230 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700000 ریال - 0 -09-9895-600-978 انتخاب
6- روماتولوژی - داخلی (6) ویژه 98
نويسنده:نسرین میلانی ؛ نويسنده:طیبه اسدی‌ساخمرسی - طب برتر - دیویی: 616.723 - 172 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000000 ریال - 2 -34-9895-600-978 انتخاب
7- روماتولوژی - داخلی (14) ویژه 97
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.7230076 - 212 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700000 ریال - 3 -08-9895-600-978 انتخاب
8- روماتولوژی - داخلی (7) ویژه 98
نويسنده:نسرین میلانی ؛ نويسنده:طیبه اسدی‌ساخمرسی - طب برتر - دیویی: 616.723 - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000000 ریال - 7 -39-9895-600-978 انتخاب
9- سوالات پذیرش دستیار فوق‌تخصص سال 93 - 97 داخلی روماتولوژی با پاسخ تشریحی براساس هاریسون 2018
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.7230076 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 800000 ریال - 7 -55-9895-600-978 انتخاب
10- نکات برتر بیماری‌های داخلی (روماتولوژی) «پره تا بورد»: درسنامه جامع و تست‌های آزمون‌های پره‌اینترنتی تمام قطب‌های کشوری ...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:محمد کیانی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 616.723 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 790000 ریال - 2 -397-157-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2