لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (25)
تالیف (45)
ترجمه (19)
تهران (31)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرح الالهیات من کتاب الشفاء (ابن سینا)
شارح:مهدی‌بن‌ابی‌ذر نراقی - موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل - دیویی: 189.1 - 388 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 1000 ریال - انتخاب
2- شفاء القلوب و تجوهر الاجسام
نويسنده:محمد‌بن‌ابراهیم دشتکی ؛ مصحح:علی اوجبی - کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 189.1 - 276 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 90000 ریال - 6 -084-220-600-978 انتخاب
3- تهافت الفلاسفه، یا، تناقض‌گویی فیلسوفان
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:علی‌اصغر حلبی - جامی - دیویی: 189.1 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 27000 ریال - 6 -32-7468-964 انتخاب
4- الالهیات من کتاب الشفاء
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ محقق:حسن حسن‌زاده‌آملی - موسسه بوستان کتاب - دیویی: 189.1 - 520 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1385 - 42000 ریال - 3 -664-371-964 انتخاب
5- القبسات
نويسنده:محمدباقربن‌محمد میرداماد ؛ محقق:مهدی محقق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 189.1 - 686 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 2000 ریال - انتخاب
6- شرح الهیات شفاء
نويسنده:محمدتقی مصباح‌‌یزدی ؛ محقق:عبدالجواد ابراهیمی‌فر - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 656 صفحه - جلد 3 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1396 - 320000 ریال - 9 -985-411-964-978 انتخاب
7- الهیات از کتاب شفا
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:ابراهیم دادجو - امیرکبیر - دیویی: 189.1 - 360 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 125000 ریال - 9 -1210-00-964-978 انتخاب
8- شرح الهیات شفا
شارح:محمدتقی مصباح‌‌یزدی ؛ مصحح:محمدباقر ملکیان - مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 456 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 29500 ریال - 3 -87-5883-964 انتخاب
9- تهافت التهافت
نويسنده:محمدبن‌احمد ابن‌رشد ؛ مترجم:حسن فتحی - موسسه ‌انتشارات‌ حکمت - دیویی: 189.1 - 670 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 580000 ریال - 4 -66-8713-964-978 انتخاب
10- تهافت الفلاسفه یا تناقض‌گوئی فیلسوفان
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:علی‌اصغر حلبی - زوار - دیویی: 189.1 - 360 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 850 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7