لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (34)
تالیف (59)
ترجمه (0)
تهران (57)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق مدنی (2): اموال و مالکیت
نويسنده:علی‌عباس حیاتی - میزان - دیویی: 347.55 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 50000 ریال - 2 -172-511-964-978 انتخاب
2- قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343/12/16 با الحاقات و اصلاحات بعدی
نويسنده: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 346.55043 - 86 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 4 -51-7894-600-978 انتخاب
3- آشنایی با حقوق آپارتمان‌نشینی با آخرین اصلاحات و الحاقات در شرح و تفسیر کامل قانون تملک آپارتمان‌ها ...
نويسنده:مسعود رحمانیان - ایده برتر - دیویی: 346.55043 - 228 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 70000 ریال - 3 -6-93432-600-978 انتخاب
4- قانون آیین دادرسی مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم: بخش اول: قوانین اموال
گردآورنده:شاهرخ جهانشاهی ؛ گردآورنده:رجب بیت‌اللهی - کتاب ارشد - دیویی: 347.55 - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 2 -05-6560-600-978 انتخاب
5- قانون روابط موجر و مستاجر: مصوب 1376/5/26 لازم‌الاجرااز اول مهرماه 1376 قانون روابط موجر و مستاجر ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 346.550434 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 4500 ریال - 6 -41-6221-964 انتخاب
6- حقوق مدنی (2): اموال و مالکیت
نويسنده:علی‌عباس حیاتی - میزان - دیویی: 347.55 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 50000 ریال - 2 -172-511-964-978 انتخاب
7- قانون روابط موجر و مستاجر: مصوب 56، 62 و 76
تدوين:نگار روشنی - چتر دانش - دیویی: 346.550434 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 35000 ریال - 3 -99-7316-600-978 انتخاب
8- مباحثی از حقوق مدنی (2) (رشته حقوق) دانشگاه پیام نور
نويسنده:جواد میرعباسی - سنجش سپاهان - دیویی: 346.5504 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 15000 ریال - 8 -20-2766-964-978 انتخاب
9- قانون روابط موجر و مستاجر: مصوب 1376/5/26 لازم‌الاجرا از اول مهرماه 1376، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 346.550434 - 170 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 24 سال 1385 - 7500 ریال - 964-6221-67-X انتخاب
10- حقوق مدنی 2: اموال و مالکیت
نويسنده:علی وفادار - وفادار - دیویی: 346.55 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 5 -2-91992-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6