لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (22)
تالیف (33)
ترجمه (35)
تهران (51)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متابولیسم بافت چربی با کاربرد بالینی
نويسنده:جواد محمدنژاداروق ؛ نويسنده:احسان احمدی‌پور ؛ نويسنده:ناهید حق‌نظری - احمدی‌پور - دیویی: 612.397 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1 -9-99101-622-978 انتخاب
2- ورزش و متابولیسم
نويسنده:مارک هارگریوس ؛ مترجم:عباسعلی گائینی ؛ مترجم:فرزاد ناظم - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 612.044 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 20000 ریال - 6 -4174-03-964 انتخاب
3- مبانی کنترل متابولیسم
نويسنده:احمد همایی ؛ ويراستار:رضا حسن‌ساجدی - موسسه دانش‌پژوهان جوان - دیویی: 612.3 - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 420000 ریال - 2 -051-288-600-978 انتخاب
4- تغذیه ورزشی (با رویکرد متابولیسم مواد مغذی)
گردآورنده:سیدسعید واعظی - یاقوت سپاهان - دیویی: 613.2024796 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 1 -06-8702-600-978 انتخاب
5- الفبای بیوشیمی متابولیسم
نويسنده:عبدالرضا وارسته ؛ نويسنده:فاطمه حمید - وارستگان - دیویی: 574.19 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 40000 ریال - 8 -27-6252-600-978 انتخاب
6- درسنامه متابولیسم کربوهیدرات به انضمام کاربرد بالینی
نويسنده:لیلا علمی ؛ زيرنظر:جواد محمدنژاداروق - احمدی‌پور - دیویی: 612.397 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 9 -05-6057-622-978 انتخاب
7- بیوشیمی علوم ورزشی (رشته روانشناسی)
نويسنده:مایکل.ای هوستون ؛ مترجم:عباسعلی گائینی ؛ مترجم:فهیمه اسفرجانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 574.192 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 24300 ریال - 9 -264-387-964-978 انتخاب
8- بیوشیمی فعالیتهای ورزشی
نويسنده:رن موان ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ نويسنده:پائول گرین‌هاف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1399 - 310000 ریال - 9 -589-459-964-978 انتخاب
9- روش‌های آزمایشگاهی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
نويسنده:پروین فرزانگی ؛ نويسنده:هاجر عباس‌زاده‌صورتی ؛ نويسنده:محبوبه فرخ‌پور - طنین دانش - دیویی: 612.044 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 3 -4-95618-622-978 انتخاب
10- بیوشیمی - متابولیسم
نويسنده:رضا جمشیدی - دانشگاه سمنان - دیویی: 574.1 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 150000 ریال - 3 -27-7065-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7