لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(390)
چاپ مجدد (549)
تالیف (927)
ترجمه (12)
تهران (702)
شهرستان (237)
كودك و نوجوان (936)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (939) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من کشیدم تو رنگ کن (حیوانات 2)
شاعر:جواد گرجی‌سینکی - راقم - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 ریال - 8 -5-90118-600-978 انتخاب
2- میکی و مینی در دهکده
تصويرگر:محمدرضا دهقانی ؛ شاعر:اعظم جلال‌زاده‌میبدی - میبد - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 15000 ریال - 7 -1-92603-600-978 انتخاب
3- بچه‌ها نقاشی نقاشی
شاعر:حجت محمدی‌کیا ؛ شاعر:علیرضا رنجبران ؛ تصويرگر:محمد کرباسی - آیدا کتاب - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 15000 ریال - 3 -48-8133-600-978 انتخاب
4- حیوانات سخنگو
شاعر: نکیسا - شهرام - دیویی: 8fa1.62 - 8 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2500 ریال - 4 -7-91712-964 انتخاب
5- قور و قور و قور قار و قار و قار
شاعر:افسانه شعبان‌نژاد ؛ نقاش:نیلوفر میرمحمدی - همایش دانش،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 12000 ریال - 5 -36-8254-964-978 انتخاب
6- حیوانات دریا همراه با شعر
شاعر:محسن نظرخواه - زعفران، کتابهای زعفرانی - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 70000 ریال - 1 -88-6287-600-978 انتخاب
7- شناخت حیوانات همراه با رنگ‌آمیزی
شاعر:مرضیه صادق‌قمبوانی - مرضیه صادق‌قمبوانی،فرهنگستان اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 8 -4802-04-600-978 انتخاب
8- باغ وحش
شاعر:شهربانو عبدالله‌پور - افراز - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4500 ریال - 1 -47-7640-964 انتخاب
9- آشنایی با حیوانات مزرعه
شاعر:سمیه قدیری ؛ تصويرگر:حسین نیلچیان - چکه،شهر قلم - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 9 -92-5935-600-978 انتخاب
10- حسنی رفت به مزرعه
شاعر:حمید مرعشی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 ریال - 7 -19-7104-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 94