لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (11)
تالیف (18)
ترجمه (12)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خلاصه دروس پزشکی بر مبنای مراجع اعلام‌ شده توسط وزارت بهداشت ...: شکستگیها و ارتوپدی (آدامز 2001 - 99)
نويسنده:جان‌کرافورد آدامز ؛ نويسنده:دیوید هامبلن ؛ مترجم:محمدباقر رجبی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 617.15 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 49500 ریال - 3 -2-93622-964 انتخاب
2- اصول شکستگی‌ها و ارتوپدی
نويسنده:جان‌کرافورد آدامز ؛ نويسنده:دیوید هامبلن ؛ مترجم:سعید کاراندیش - جعفری - دیویی: 617.15 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 12000 ریال - انتخاب
3- نکات برتر در ارتوپدی و شکستگی‌ها: خلاصه کتاب ارتوپدی ‌و شکستگی‌های "آدامز" رفرانس آزمون‌های ...
نويسنده:مهدی ایزدی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 617.15 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 34000 ریال - 4 -58-5740-964 انتخاب
4- گزینه برتر ارتوپدی آدامز: مجموعه پرسش‌های آزمون‌های پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی از سال1376 به همراه پاسخ تشریحی و بحث ویژه
گردآورنده:حمید قهرمانی ؛ گردآورنده:مهدی ایزدی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.70076 - 118 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 16000 ریال - 8 -11-5740-964 انتخاب
5- خلاصه دروس پزشکی بر مبنای مراجع اعلام ‌شده توسط وزارت بهداشت ...: شکستگیها و ارتوپدی (آدامز 2001 - 99)
مترجم:محمدباقر رجبی ؛ مترجم:محمدطاهر رجبی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 617.15 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 39500 ریال - 3 -2-93622-964 انتخاب
6- اصول شکستگی‌ها و ارتوپدی
نويسنده:جان‌کرافورد آدامز ؛ نويسنده:دیوید هامبلن ؛ مترجم:سعید کاراندیش - جعفری - دیویی: 617.15 - 540 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 25000 ریال - 8 -22-6088-964 انتخاب
7- درمانهای دستی تکنیکهای مولیگان
نويسنده:آزاده شادمهر ؛ نويسنده:زینب آشناگر ؛ نويسنده:لیلا خلیلی - ستایش هستی - دیویی: 616.72 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 65000 ریال - 0 -5-90611-600-978 انتخاب
8- Adams's outline of fractures including joint injuries 2007
نويسنده:David L. Hamblen ؛ نويسنده:A. Hamish R.W. Simpson - الهه نور،انتخاب روشن،روشن کتاب - دیویی: 617.15 - 346 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 275000 ریال - انتخاب
9- نکات برتر در ارتوپدی و شکستگی‌ها: خلاصه کتاب ارتوپدی‌و شکستگی‌های "آدامز" رفرانس آزمون‌های ...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:نوید احدی ؛ گردآورنده:علیرضا غفاری - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 617.15 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 14000 ریال - 2 -00-5740-964 انتخاب
10- چکیده پزشکی اورولوژی، شکستگیها و ارتوپدی آدامز
مترجم:محسن نوروزی‌نیا ؛ مترجم:بابک منشی ؛ مترجم:سپهر فیضی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 616.6 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 39500 ریال - 8 -590-456-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3