لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (26)
تالیف (31)
ترجمه (32)
تهران (47)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارزیابی اراضی (کاربری کشاورزی و منابع طبیعی)
نويسنده:احمد جلالیان ؛ نويسنده:شمس‌الله ایوبی - دانشگاه صنعتی اصفهان - دیویی: 631.47 - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 140000 ریال - 1 -23-8476-964-978 انتخاب
2- 100 راه برای نجات کره‌ی زمین
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ مترجم:نگار عجایبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.73 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 140000 ریال - 3 -428-389-964-978 انتخاب
3- طبیعت در خطر است: نکته‌ها و آزمایشهایی درباره محیط زیست
نويسنده:رزی هارولو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.9516 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 ریال - 3 -63-7414-964 انتخاب
4- زمین و زندگی
گردآورنده:علی‌اکبر رشاد - الهام - دیویی: 551 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6500 ریال - 8 -22-6071-964 انتخاب
5- اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی (همراه با ملاحظات اسلامی)
نويسنده:سعید فراهانی‌فرد ؛ نويسنده:رحمن بایزیدی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 333.7 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 260000 ریال - 9 -2137-02-600-978 انتخاب
6- طبیعت در خطر است: نکته‌ها و آزمایشهایی درباره محیط زیست
نويسنده:رزی هارولو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.9516 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 15000 ریال - 0 -63-7414-964-978 انتخاب
7- طبیعت در خطر است: نکته‌ها و آزمایشهایی درباره محیط زیست
نويسنده:رزی هارولو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.9516 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 ریال - 3 -63-7414-964 انتخاب
8- اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها
نويسنده:ارهان کولا ؛ مترجم:فرخ‌دین قزلی ؛ مترجم:سیاوش دهقانیان - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 333.7 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 65000 ریال - 0 -43-5782-964 انتخاب
9- ارزیابی اراضی (کاربری کشاورزی و منابع طبیعی)
نويسنده:شمس‌الله ایوبی ؛ نويسنده:احمد جلالیان - دانشگاه صنعتی اصفهان - دیویی: 631.47 - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 158000 ریال - 1 -23-8476-964-978 انتخاب
10- آلودگی و پسماند: دانستنی‌ها و آزمایش‌هایی درباره‌ی محیط زیست
نويسنده:رزی هارلو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:مهدی رزاقی‌کاشانی - نوای ‌مدرسه - دیویی: 333.9516 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 15000 ریال - 4 -35-2874-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7