لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(78)
چاپ مجدد (53)
تالیف (131)
ترجمه (0)
تهران (119)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (131) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین و مقررات مواد مخدر: مبارزه با مواد - مواد روان‌گردان - پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر ...
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 345.550277 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 130000 ریال - 3 -47-6208-600-978 انتخاب
2- قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحیه 1396
تدوين:سید رضا موسوی - هزار رنگ - دیویی: 345.550277 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 2 -05-8847-600-978 انتخاب
3- محشای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر همراه با آیین‌نامه اجرایی جدید
نويسنده:عاطفه زاهدی - نوای عدالت - دیویی: 345.550277 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 25000 ریال - 8 -21-5057-600-978 انتخاب
4- قوانین مرتبط با مواد مخدر و قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز همراه با دانستنیهایی راجع به مواد مخدر صنعتی
تدوين: اداره‌حقوقی‌و‌امور‌نمایندگان‌مجلس‌فرماندهی‌انتظامی - گوهر ماندگار - دیویی: 345.550277 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2 -34-2770-964-978 انتخاب
5- علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)
نويسنده: کمیته‌معاضدت‌قضایی‌ستادمبارزه‌باموادمخدر - سلسبیل - دیویی: 345.550277 - 416 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 8 -9-96181-964 انتخاب
6- شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر: مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در نظم حقوقی جدید
نويسنده:حسین ذبحی - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - دیویی: 345.550277 - 624 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 320000 ریال - 7 -11-8485-600-978 انتخاب
7- بررسی توصیفی جرایم مواد مخدر
محقق:سیدحکیم لطیفی ؛ زيرنظر:حسین ذبحی ؛ زيرنظر:سعید عمرانی - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - دیویی: 345.550277 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 3 -63-7706-600-978 انتخاب
8- هندبوک قوانین و مقررات مواد مخدر: همراه با سیاستهای کلی نظام، آئین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آراء وحدت رویه، اسناد و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، سایر قوا
تدوين:علی‌اکبر باصری - خرسندی - دیویی: 345.550277 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 6 -46-2661-964-978 انتخاب
9- محشی قوانین و مقررات مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان (با آخرین اصلاحات و الحاقات): آرای دیوان عدالت اداری، آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور، ..
نويسنده:علیرضا میرزائی - بهنامی - دیویی: 340.0952255 - 328 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 30000 ریال - 9 -01-5380-600-978 انتخاب
10- قوانین و مقررات مواد مخدر: مبارزه با مواد، مواد روان‌گردان...
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 345.550277 - 328 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 48000 ریال - 0 -19-6208-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14