لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (1)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی (دفتر اول): دستگاه شور و متعلقات
نويسنده:سیامک جهانگیری - ماهور - دیویی: 789.167 - 124 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 440000 ریال - 6 -23-802628-0-979 انتخاب
2- رنگ شهرآشوب در شور: تنظیم برای سنتور
نويسنده:فرامرز پایور - نشر نویسنده - دیویی: 789.74 - 28 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 250 ریال - انتخاب
3- ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی (دفتر اول): دستگاه شور و متعلقات
نويسنده:سیامک جهانگیری - جهانگیری - دیویی: 789.167 - 124 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 440000 ریال - 6 -23-802628-0-979 انتخاب
4- شورنوازی: سی و شش قطعه برای سنتور
نويسنده:قدرت‌الله ستایش - سرود - دیویی: 789.74 - 70 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 12500 ریال - 4 -48-5842-964 انتخاب
5- تصنیفهای قدیمی: دستگاه شور (1)
نويسنده:محمدرضا شجریان ؛ گردآورنده:پژمان طاهری - دل‌آواز - دیویی: 789.36 - 46 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 ریال - 9 -7-92276-964 انتخاب
6- ردیف میرزا عبدالله برای سه‌تار: آوازهای شور
گردآورنده:مهرداد ترابی ؛ گرافيست:محبوبه زارع - نشر تصنیف - دیویی: 789.162 - 44 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 979-0-802623--50-7 انتخاب
7- ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی (دفتر سوم): دستگاه ماهور، راست پنجگاه، سه‌گاه و چهارگاه
نويسنده:سیامک جهانگیری - ماهور - دیویی: 789.82 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 60000 ریال - 8 -45-802628-0-979 انتخاب
8- ردیف میرزا عبدالله برای سه‌تار: دستگاه شور
گردآورنده:مهرداد ترابی ؛ گرافيست:محبوبه زارع - نشر تصنیف - دیویی: 789.162 - 40 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 7 -47-802623-0-979 انتخاب
9- هم‌ساز: دوره‌ی دوم: ردیف سه‌تار سعید هرمزی: دستگاه شور
به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.723 - 16 صفحه - جلد 1 - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 ریال - 3 -25-6409-964 انتخاب
10- شورنوازی: سی و شش قطعه برای سنتور
نويسنده:قدرت‌الله ستایش - سرود - دیویی: 789.74 - 70 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 12500 ریال - 6 -47-5842-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2