لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(59)
چاپ مجدد (9)
تالیف (50)
ترجمه (18)
تهران (36)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زراعت سیب‌زمینی و علف‌های هرز آن
نويسنده:کیانوش شیرمحمدی ؛ ويراستار:قربان نورمحمدی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن - دیویی: 635.212 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 40000 ریال - 5 -1167-10-964-978 انتخاب
2- مدیریت علف‌های هرز مزارع گندم
نويسنده:معصومه دهقان‌بنادکی ؛ ويراستار:زهرا بهلولی ؛ ويراستار:بتول صمدانی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی - دیویی: 633.11 - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 7 -74-6570-600-978 انتخاب
3- شناسایی و مدیریت علف‌های هرز کلزا
نويسنده:یحیی ابطالی ؛ نويسنده:حسن امیری‌اوغان ؛ نويسنده:سیامک رحمانپور - پریور - دیویی: 633.85 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 320000 ریال - 8 -30-7156-600-978 انتخاب
4- آستانه‌های کنترل علف‌های هرز از تئوری تا عمل
نويسنده:جواد خلقانی - موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی - دیویی: 632.5 - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 0 -1-95551-964 انتخاب
5- زیست‌شناسی علفهای هرز و تغییر اقلیم
نويسنده:لوئیس اچ. زیسکا ؛ نويسنده:جفری اچ. دوکس ؛ مترجم:شهرزاد نوروزی - آموزش و ترویج کشاورزی - دیویی: 581.652 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 180000 ریال - 4 -56-6362-600-978 انتخاب
6- آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز مزارع پنبه و مدیریت تلفیقی آنها
نويسنده:هوشنگ بیات‌اسدی ؛ نويسنده:مرتضی عرب‌سلمانی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.5199 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4 -050-520-964 انتخاب
7- اثرات دگرآسیبی گیاه پوششی سویا بر رشد علف‌های هرز قیاق و چاودار
نويسنده:میترا محمودزاده‌آخرت - لوح محفوظ - دیویی: 581.524 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 5 -65-8000-600-978 انتخاب
8- نگاهی نو به مدیریت علف‌های هرز
نويسنده:محمدتقی آل‌ابراهیم ؛ نويسنده:بهروز خلیل‌طهماسبی ؛ نويسنده:رسول فخاری - دانشگاه محقق اردبیلی - دیویی: 632.5 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500000 ریال - 9 -90-8569-600-978 انتخاب
9- کاربرد علف‌کش‌ها در زراعت نیشکر
نويسنده:اصغر کرمی‌شهولی - مرز دانش - دیویی: 632.954 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 8 -42-6880-622-978 انتخاب
10- مدیریت علف‌های هرز (کنترل و شناسایی) به انضمام گزیده علف‌کشی
نويسنده:مصطفی خمر ؛ نويسنده:الهام شهرکی ؛ نويسنده:مجتبی پیام‌عسکری - کتیبه نوین - دیویی: 632.5 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - 1 -03-7397-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7