لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (27)
تالیف (64)
ترجمه (0)
تهران (42)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنجه 1: تفسیر و تصحیح مبسوط و تحلیلی استدلالی منظومه عشقی عرفانی خسرو و شیرین نظامی گنجوی
نويسنده:حسین سلیمانی‌روزبهانی - نشر موج - دیویی: 8fa1.23 - 624 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 60000 ریال - 7 -31-5834-964-978 انتخاب
2- مقایسه شیرین و فرهاد نظامی، عارف اردبیلی و وحشی بافقی
نويسنده:جمشید معماری - جمشید معماری - دیویی: 8fa1.23 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 9 -4794-04-964-978 انتخاب
3- شیرین و فرهاد از منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی
نويسنده:نوید چهری - خانه تاریخ و تصویر ابریشمی - دیویی: 8fa1.23 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 120000 ریال - 9 -76-5696-600-978 انتخاب
4- The petitions of Nizami's "Khosrow and Shirin" poem with the Armenian literature
نويسنده:گیتی فرجی ؛ زيرنظر:راهب عارفی - راشدین - دیویی: 8fa1.23 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 9 -98-7092-600-978 انتخاب
5- خسرو و شیرین
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - آثار قلم،کومه - دیویی: 8fa1.23 - 504 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1393 - 190000 ریال - 7 -03-6624-600-978 انتخاب
6- نقد و بررسی و مقایسه‌ی دو منظومه‌ی "ویس و رامین" فخرالدین اسعدکرگانی، "خسرو شیرین" حکیم نظامی گنجوی
به‌اهتمام:جعفر قلی‌کیانی - نوروزی - دیویی: 8fa1.32 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 6 -532-151-964-978 انتخاب
7- شیرین و فرهاد از منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی
نويسنده:نوید چهری - خانه تاریخ و تصویر ابریشمی - دیویی: 8fa1.23 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 120000 ریال - 9 -76-5696-600-978 انتخاب
8- گنجه 1: تفسیر و تصحیح مبسوط و تحلیلی استدلالی منظومه عشقی عرفانی خسرو و شیرین نظامی گنجوی
نويسنده:حسین سلیمانی‌روزبهانی - نشر موج - دیویی: 8fa1.23 - 624 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 7 -31-5834-964 انتخاب
9- تحلیل ساختاری خسرو و شیرین نظامی
نويسنده:محمدرضا صافیان‌اصفهانی ؛ ويراستار:مریم افشار - نقش نگین - دیویی: 8fa1.23 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 1 -175-329-600-978 انتخاب
10- روان‌شناسی زنان در خسرو شیرین و هفت ‌پیکر نظامی ‌گنجوی
نويسنده:فاطمه پارسایی ؛ نويسنده:روح‌الله خدیوپور - صداقت - دیویی: 8fa1.23 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 9 -75-6504-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7