لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (45)
تالیف (77)
ترجمه (11)
تهران (72)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (88) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجهیزات نیروگاه
نويسنده:مسعود سلطانی - محمد جعفری - دیویی: 621.4 - 880 صفحه - (در2جلد ) - وزیری - چاپ 3 سال 1366 - 2000 ریال - انتخاب
2- نیروگاه حرارتی
نويسنده:محمدحسن سعیدی ؛ نويسنده:محمدرضا طلائی ؛ ويراستار:شهلا مهرافزا - یزدا - دیویی: 621.31 - 464 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 280000 ریال - 5 -19-5549-600-978 انتخاب
3- تولید برق در نیروگاه‌ها
نويسنده:رحمت‌الله هوشمند - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 621.31 - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 8 -46-6710-964 انتخاب
4- نیروگاه‌های حرارتی
نويسنده:محمد محمدالوکیل ؛ مترجم:کاظم سرابچی ؛ ويراستار:محمدابراهیم ابوکاظمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 621.4 - 528 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 250000 ریال - 6 -0824-01-964-978 انتخاب
5- نیروگاههای حرارتی
نويسنده:محمد محمدالوکیل ؛ مترجم:کاظم سرابچی ؛ ويراستار:محمدابراهیم ابوکاظمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 621.4 - 536 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 94000 ریال - 6 -0824-01-964-978 انتخاب
6- نیروگاه‌های حرارتی
نويسنده:محمد محمدالوکیل ؛ مترجم:کاظم سرابچی ؛ ويراستار:محمدابراهیم ابوکاظمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 621.4 - 528 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 230000 ریال - 6 -0824-01-964-978 انتخاب
7- تولید الکتریسیته و بهره‌برداری
نويسنده:مسعود سلطانی - دهخدا - دیویی: 621.31 - 419 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 600 ریال - انتخاب
8- تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه‌ها: نیروگاه‌های اتمی و آبی
نويسنده:ایوب سعیداوی - کیفیت - دیویی: 621.31 - 208 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 40000 ریال - 8 -22-8887-964-978 انتخاب
9- تاسیسات و زیرساخت‌های شهری
نويسنده:معین رضائی ؛ نويسنده:محمود میری‌بنجار ؛ نويسنده:مهدی رضائی‌بنجار - مبصر - دیویی: 363.6 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 1 -6-94318-600-978 انتخاب
10- تولید و نیروگاه
نويسنده:مهدی وثوق - موسسه آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 621.3121 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 340000 ریال - 1 -252-251-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9