لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (11)
تالیف (11)
ترجمه (12)
تهران (19)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای دنیس هیولای‌ دوست ‌داشتنی: درقالب تمرین ترجمه متون فکاهی از زبان فارسی به آلمانی و بالعکس: مخصوص دانشجویان و دیگر زبان‌آموزان زبان آلمانی
نويسنده:هانک‌م. کچام ؛ مترجم:فریبرز ابراهیم‌پورخورسند - نشر هنرامروز - دیویی: 438.02 - 60 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9950 ریال - 0 -5-94345-964 انتخاب
2- دنیای دیوانه، دیوانه، شل سیلورستاین
نويسنده:شل سیلورستاین - کتاب پنجره - دیویی: 741.5973 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 9500 ریال - 964-92257-9-X انتخاب
3- ماجراهای دنیس هیولای‌ دوست‌ داشتنی: درقالب تمرین ترجمه متون فکاهی از زبان فارسی به آلمانی و بالعکس: مخصوص دانشجویان و دیگر زبان‌آموزان زبان آلمانی
نويسنده:هانک‌م. کچام ؛ مترجم:فریبرز ابراهیم‌پورخورسند - نشر هنرامروز - دیویی: 438.02 - 60 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9950 ریال - انتخاب
4- دنیای دیوانه، دیوانه، شل سیلورستاین
نويسنده:شل سیلورستاین - کتاب پنجره - دیویی: 741.5973 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 15000 ریال - 964-92257-9-X انتخاب
5- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - رهنما - دیویی: 428.24 - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 45000 ریال - انتخاب
6- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - خوروش - دیویی: 428.24 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 0-19-502768-X انتخاب
7- دنیای دیوانه، دیوانه، شل سیلورستاین
نويسنده:شل سیلورستاین - کتاب پنجره - دیویی: 741.5973 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 15000 ریال - 964-92257-9-X انتخاب
8- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - رهنما - دیویی: 428.24 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - انتخاب
9- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - نشر در دانش بهمن - دیویی: 398.60973 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
10- آموزش زبان از طریق داستان
نويسنده:لسلی‌الگزاندر هیل ؛ نويسنده:مرضیه خادمی ؛ ويراستار:مسعود عرب‌خراسانی - انتخاب روز - دیویی: 428.24 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 4 -0-91244-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3