لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (13)
تالیف (30)
ترجمه (21)
تهران (46)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌های پرستاری بالینی در کودکان
نويسنده:روت‌مگ‌گیلیس بیندلر ؛ مترجم:زهرا سبزی ؛ ويراستار:لیلامهستی جویباری - اندیشه رفیع - دیویی: 618.9200231 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 89500 ریال - 0 -377-987-964-978 انتخاب
2- بررسی وضیت سلامت
نويسنده:فاطمه ذوالفقاری ؛ ويراستار:مهردخت دژدار - حیدری - دیویی: 616.075 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 139000 ریال - 7 -84-7815-600-978 انتخاب
3- بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران
نويسنده:شیواسادات بصام‌پور ؛ نويسنده:شکوه ورعی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 610.73 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 16500 ریال - 4 -0-94412-964 انتخاب
4- مفاهیم پایه (فرآیند، بررسی وضعیت، بهداشت، تفکر انتقادی، پرستاری جامعه‌نگر و مبتنی بر شواهد)
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور ؛ نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر - جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 199000 ریال - 0 -653-101-600-978 انتخاب
5- بررسی وضعیت سلامت برای پرستاران (بر اساس باربارا بیتز)
نويسنده:بت هوگان-کوئیگلی ؛ نويسنده:مری‌لوئیز پالم ؛ نويسنده:لین‌اس. بیکلی - جامعه‌نگر - دیویی: 616.0754 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 119000 ریال - 9 -254-101-600-978 انتخاب
6- مهارت‌های بالینی و محاسبات دارویی: ویژه پرستاران و دانشجویان پیراپزشکی
گردآورنده:رضا کریمی‌جوهنی - تیمورزاده نوین - دیویی: 616.075 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 9 -99-8010-600-978 انتخاب
7- پایش‌های پیشرفته‌ی پرستاری
نويسنده:سینا ولیئی ؛ نويسنده:علیرضا نیکبخت‌نصرآبادی ؛ نويسنده:محمد فتحی - سالمی - دیویی: 610.73 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 65000 ریال - 1 -78-8760-964-978 انتخاب
8- الگوهای بررسی و شناخت بیماران (مددجویان) در پرستاری
نويسنده:ربابه معماریان - مهرگان مبین - دیویی: 616.075 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 8 -1-99922-600-978 انتخاب
9- بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران
نويسنده:شیواسادات بصام‌پور ؛ نويسنده:شکوه ورعی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 610.73 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 34500 ریال - 4 -0-94412-964 انتخاب
10- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:حسین شهدادی ؛ نويسنده:مهین بدخش ؛ نويسنده:مژگان رهنما - جامعه‌نگر،دانشگاه علوم پزشکی زابل - دیویی: 610.73 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 149000 ریال - 6 -002-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6