لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (25)
تالیف (0)
ترجمه (31)
تهران (29)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: ارتباطات: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:ریچارد مید ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1392 - 4 -747-103-600-978 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: طبیعت در معرض خطر: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:شان کالری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:مهدی چوبینه - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 18000 ریال - 6 -933-323-964-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: طبیعت در معرض خطر: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:شان کالری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:مهدی چوبینه - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 18000 ریال - 6 -933-323-964-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: ارتباطات: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:ریچارد مید ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1392 - 40000 ریال - 4 -747-103-600-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: ارتباطات: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:ریچارد مید ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 20000 ریال - 9 -106-103-600-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: طبیعت در معرض خطر: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:شان کالری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:مهدی چوبینه - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 18000 ریال - 6 -933-323-964-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: ارتباطات: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:ریچارد مید ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 20000 ریال - 9 -106-103-600-978 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: ارتباطات: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:ریچارد مید ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 18000 ریال - 4 -982-323-964-978 انتخاب
9- پیام دریافت شد: تاریخچه‌ی ارتباطات از گذشته تا امروز
نويسنده:ریچارد مید ؛ مترجم:مرتضی بهمن‌آزاد - نشر قو - دیویی: 302.2 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 ریال - 3 -34-6412-964 انتخاب
10- ارتباطات
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:امیرفرهنگ معتمدی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 6000 ریال - 964-436-970-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4