لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (6)
تالیف (34)
ترجمه (3)
تهران (28)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لیلی و مجنون
شارح:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:محمد روشن - صدای معاصر - دیویی: 8fa1.23 - 354 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 4 -50-6298-600-978 انتخاب
2- لیلی و مجنون: پژوهشی در ریشه‌های تاریخی و اجتماعی داستان
نويسنده:ایگناتی‌یولیانوویچ کراچکوفسکی ؛ مترجم:کامل احمدنژاد - کتاب آمه - دیویی: 8fa1.23 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 125000 ریال - 8 -79-5757-600-978 انتخاب
3- شهر لیلی: گفت‌و‌گو با مجنون درباره‌ی عشق اکتسابی و ارتباطات انسانی
نويسنده:ایرج رستگار ؛ ويراستار:عزت‌الله الوندی - دانژه - دیویی: 297.84 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 50000 ریال - 5 -96-5070-600-978 انتخاب
4- لیلی و مجنون
شارح:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:محمد روشن - صدای معاصر - دیویی: 8fa1.23 - 352 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 550000 ریال - 4 -50-6298-600-978 انتخاب
5- بررسی تطبیقی عناصر در "رومئو و ژولیت" شکسپیر و "لیلی و مجنون" نظامی
نويسنده:لیلا رجب‌نسب‌آقامحلی ؛ ويراستار:مهدی احمدی‌لفورکی - راه کمال - دیویی: 822.33 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 70000 ریال - 7 -06-5433-600-978 انتخاب
6- سیمای دو عاشق (لیلی و مجنون) از دیدگاه نظامی گنجوی و عبدالرحمن جامی
نويسنده:مریم صادقی‌گیوی - نشر سایه - دیویی: 8fa1.23 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - 8 -44-5918-964 انتخاب
7- تجلی عشق در مثنوی عارفانه لیلی و مجنون نظامی گنجه‌ای
نويسنده:بهروز ثروتیان ؛ ويراستار:علیرضا قوجه‌زاده - تمثال - دیویی: 8fa1.23 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 170000 ریال - 8 -6-99042-622-978 انتخاب
8- تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌های سه منظومه پارسی (خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، ویس و رامین)
نويسنده:فرزانه یوسف‌قنبری - اهوراقلم - دیویی: 8fa1.23 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 5 -83-8942-964-978 انتخاب
9- لیلی و مجنون نظامی گنجه‌ای و مجنون و لیلی عبدی بیگ شیرازی
نويسنده:پوران قیاسوند - آیین احمد (ص) - دیویی: 8fa1.23 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 2 -55-8826-600-978 انتخاب
10- آوارگی کوه و بیابان: مجموعه داستان بر اساس لیلی و مجنون
نويسنده:مریم طاهری‌مجد ؛ مقدمه:سعید حمیدیان - نشر قطره،هنوز - دیویی: 8fa3.62 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 7 -983-341-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4