لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(114)
چاپ مجدد (93)
تالیف (189)
ترجمه (18)
تهران (143)
شهرستان (64)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (46)

تعداد یافت شده (207) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)
نويسنده:هدایت‌الله ستوده - آوای نور - دیویی: 302.542 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1392 - 125000 ریال - 5 -41-5819-964 انتخاب
2- آسیب‌شناسی اجتماعی و جرایم اخلاقی در قانون مجازات اسلامی
نويسنده:حمید شهرجردی - علوم ‌اسلامی - دیویی: 302.542 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 14000 ریال - انتخاب
3- رویکرد تجربی به آسیب‌شناسی اجتماعی 2 (بیزاری از مدرسه و خانه‌گریزی)
نويسنده:عباس شکاری - سرود اندیشه - دیویی: 302.542 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 42000 ریال - 1 -8-96074-964-978 انتخاب
4- آسیب‌شناسی اجتماعی
نويسنده:ابوالقاسم اکبری ؛ نويسنده:مینا اکبری - رشد و توسعه - دیویی: 302.542 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 60000 ریال - 3 -2-90648-600-978 انتخاب
5- جرم‌شناسی نظری (گذری بر نظریه‌های جرم‌شناسی)
نويسنده:جرج ولد ؛ نويسنده:توماس برنارد ؛ نويسنده:جفری اسنیپس - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 364.2 - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 320000 ریال - 7 -0135-02-600-978 انتخاب
6- آسیب‌شناسی اجتماعی نهاد خانواده
نويسنده:صمد رسول‌زاده‌اقدم ؛ نويسنده:صمد عدلی‌پور - طنین دانش - دیویی: 306.85 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 7 -17-8319-600-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی (رشته علوم اجتماعی)
نويسنده:جعفر سخاوت ؛ ويراستار:پرویز پیران - دانشگاه پیام نور - دیویی: 302.542 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1385 - 9500 ریال - 2 -136-455-964 انتخاب
8- آسیب‌های روانی - اجتماعی با تاکید بر آسیب‌های ناشی از ازدواج‌های زودهنگام
نويسنده:حسین عابدی ؛ نويسنده:بیژن بابایی ؛ نويسنده:لاله رحیم‌خانی - چشم‌انداز قطب - دیویی: 155.6453 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 4 -3-93812-600-978 انتخاب
9- آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)
نويسنده:هدایت‌الله ستوده - آوای نور - دیویی: 302.542 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1385 - 26000 ریال - 5 -41-5819-964 انتخاب
10- آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)
نويسنده:رحمت‌الله صدیق‌سروستانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 302.542 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 29500 ریال - 0 -184-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21