لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (22)
تالیف (52)
ترجمه (31)
تهران (62)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری ابعادی
نويسنده:کیوان شیروانی‌جوزدانی - شرکت‌ خط رمز تک - دیویی: 530.8 - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9500 ریال - 5 -4-94318-964 انتخاب
2- تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری کنترل و صلاحیت ابزار دقیق = Measurement System Analysis
نويسنده:رضا مهربان ؛ ويراستار:داود رخشان‌پور - نشر پیکان - دیویی: 621 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8000 ریال - 8 -94-6229-964 انتخاب
3- ابزار دقیق، اندازه‌گیری، و تحلیل
نويسنده:بی.سی. ناکرا ؛ نويسنده:کی.کی. چاودری ؛ مترجم:علی حاجیلوی‌بنیسی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 530.8 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 3 -024-208-964-978 انتخاب
4- سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق
نويسنده:مهرداد عابدیان - طوی - دیویی: 530.8 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 82000 ریال - 7 -6-94596-600-978 انتخاب
5- تاریخچه اندازه‌گیری از جهان باستان تا عصر اطلاعات
نويسنده:آندرو رابینسون ؛ مترجم:مریم توفیقی - سبزان - دیویی: 530.809 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 2 -122-117-600-978 انتخاب
6- مرجع کامل اندازه‌گیری ابعادی
نويسنده:تد بوش ؛ نويسنده:راجر هارلو ؛ نويسنده:ریچارد تامپسون - نشر طراح - دیویی: 530.8 - 358 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1 -48-7089-964 انتخاب
7- اندازه‌گیری و محاسبه
نويسنده:هاوارد تیمز ؛ مترجم:سیامک کاظمی ؛ ويراستار:کتایون صدرنیا - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 530.8 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - 16000 ریال - 6 -651-432-964-978 انتخاب
8- عدم قطعیت اندازه‌گیری
مترجم: شرکت‌ره‌آوردگستره‌شرق - نشر سنبله - دیویی: 621.372 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 ریال - 964-392-209-X انتخاب
9- ابزار دقیق مقدماتی
نويسنده:فرزاد جعفرکاظمی ؛ ويراستار:زهره محمدطاهری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 530.8 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 7 -0706-10-964-978 انتخاب
10- کالیبراسیون طول (ابزارهای اندازه‌گیری ابعادی)
نويسنده:علیرضا اسکندری - عصر کیفیت - دیویی: 530.8 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 9 -03-5263-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9