لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (5)
تالیف (1)
ترجمه (5)
تهران (4)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الاخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:جمال‌الدین شیال ؛ محقق:عبدالمنعم عامر - المکتبه الحیدریه - دیویی: 909.97671 - 504 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 25000 ریال - 6 -53-6390-964 انتخاب
2- اخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - دیویی: 909.097671 - 488 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1368 - 1300 ریال - انتخاب
3- اخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - دیویی: 909.097671 - 492 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 1200 ریال - انتخاب
4- اخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - دیویی: 909.097671 - 488 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1371 - 4500 ریال - انتخاب
5- اخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - دیویی: 909.097671 - 490 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 1300 ریال - انتخاب
6- الاخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری - الشریف الرضی - دیویی: 909.097671 - 467 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1374 - 6000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1