لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (42)
تالیف (67)
ترجمه (22)
تهران (73)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (89) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طب و درمان در اسلام
مترجم:زین‌العابدین کاظمی‌خلخالی - حجر - دیویی: 610 - 112 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 170 ریال - انتخاب
2- راهنمای آمار کاربردی برای تیم سلامت
نويسنده:داریوش ناصری‌نژاد - نشر قصه - دیویی: 613.021 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 2 -73-5776-964 انتخاب
3- سلامت همگانی و اکولوژی انسانی
نويسنده:جان لست ؛ مترجم:سیمین آذری - نسل فردا - دیویی: 362.1 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 49000 ریال - 9 -28-7957-964 انتخاب
4- جامعه‌شناسی پزشکی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - دیویی: 306.461 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 40000 ریال - 8 -02-6414-964 انتخاب
5- طب و درمان در اسلام از حضرت امام رضا علیه السلام
نويسنده:عبدالصاحب زینی ؛ گردآورنده:مرتضی عسکری ؛ مترجم:زین‌العابدین کاظمی‌خلخالی - انتشارات کاظمی - دیویی: 610 - 136 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 180 ریال - انتخاب
6- شبکه بهداشت و درمان شهرستان
نويسنده:سیروس پیله‌رودی - عقیق - دیویی: 613 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 9 -4-91120-964 انتخاب
7- جامعه‌شناسی پزشکی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - دیویی: 306.461 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 32000 ریال - 8 -02-6414-964 انتخاب
8- پرستاری بهداشت جامعه
نويسنده:پریوش حلم‌سرشت ؛ نويسنده:اسماعیل دل‌پیشه ؛ باهمكاري:محمدعلی ابراهیمی - چهر - دیویی: 610.7343 - 262 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 70000 ریال - 7 -052-409-964 انتخاب
9- اصول بهداشت فردی: مشتمل بر: بهداشت کلیه اعضاء بدن و معیارهای بهداشتی در زندگی فردی
نويسنده:پریوش حلم‌سرشت ؛ نويسنده:اسماعیل دل‌پیشه ؛ نويسنده:اکبر خمسه‌ای - چهر - دیویی: 614 - 288 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1368 - 850 ریال - انتخاب
10- بهداشت جامعه
نويسنده:نسرین باروق ؛ ويراستار:سیدمهدی سوار - موسسه‌ انتشارات‌ امید - دیویی: 362 - 288 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 14500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9