لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (4)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (31)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ...
- سازمان ‌خصوصی‌سازی - دیویی: 346.5507 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 4 -8620-06-964 انتخاب
2- قانون و مقررات خصوصی‌سازی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با افزوده‌ها و اصلاحات
- کلیدر - دیویی: 338.7 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 14000 ریال - 0 -14-7650-964 انتخاب
3- فرآیند جامع خصوصی‌سازی از جنبه‌های: حقوق و قوانین، برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی کشور ...
نويسنده:فرهنگ کاشف‌بهرامی ؛ مقدمه:مهدی تقوی ؛ ويراستار:اکرم مشتری‌دوست - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال - دیویی: 338.925 - 532 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 160000 ریال - 4 -1205-10-964-978 انتخاب
4- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده:یوسف رونق - فرمنش - دیویی: 346.5503 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 9000 ریال - 9 -3-90502-600-978 انتخاب
5- قوانین و مقررات اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مالیات بر ارزش افزوده
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 343.5504 - 392 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 42000 ریال - 7 -07-6208-600-978 انتخاب
6- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده:یوسف رونق - فرمنش - دیویی: 346.5503 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 9000 ریال - 9 -3-90502-600-978 انتخاب
7- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گردآورنده:یوسف رونق - فرمنش - دیویی: 346.5503 - 116 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 14500 ریال - 0 -08-5597-600-978 انتخاب
8- جستاری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی "شرحی بر قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
نويسنده: قوه قضائیه - شرکت‌ انتشارات ‌کیهان - دیویی: 338.925 - 166 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 38000 ریال - 8 -260-458-964-978 انتخاب
9- داوری در دعاوی خصوصی‌سازی
نويسنده:شیرین رئیسی ؛ طراح:آرش جهانی - ندای کارآفرین - دیویی: 346.5507 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 86000 ریال - 3 -86-7907-600-978 انتخاب
10- قوانین و مقررات اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مالیات بر ارزش افزوده
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 346.5507 - 368 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 32000 ریال - 3 -84-8891-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4