لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(343)
چاپ مجدد (74)
تالیف (327)
ترجمه (90)
تهران (321)
شهرستان (96)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (417) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشتریان الکترونیکی
نويسنده:محراب سیمین ؛ نويسنده:زهرا صحرایی - آتی‌نگر - دیویی: 658.812 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 64000 ریال - 3 -56-6004-600-978 انتخاب
2- انقلاب ارتباطات: کاهش تعهدشکنی به مشتری
نويسنده:لاری هاکمن ؛ مترجم:اعظم شجاع‌صفت - نشر نما،نشر جهان فردا - دیویی: 658.812 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 25000 ریال - 5 -95-5068-600-978 انتخاب
3- مشتری‌مداری و تکریم ارباب رجوع
نويسنده:اسماعیل محمدی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 658.812 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 120000 ریال - 9 -542-317-964-978 انتخاب
4- ابزارهای جذب مشتری
نويسنده:رامین عیدی - پویه ‌نگار - دیویی: 658.812 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 14700 ریال - 6 -04-5937-600-978 انتخاب
5- مدیریت ارتباط با مشتریان
نويسنده:فرانسیس باتل ؛ نويسنده:جان ترنبول ؛ مترجم:کامبیز حیدرزاده - سیته - دیویی: 658.812 - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 280000 ریال - 1 -80-5253-600-978 انتخاب
6- مدیران کیفیت، مدیران تحول
نويسنده:مهدی خادمی‌زنجانی ؛ نويسنده:پگاه رحیمی‌مسئله‌نژاد - عصر کیفیت - دیویی: 658.4013 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 2 -8-95885-964 انتخاب
7- مدیریت ارتباط با مشتری: مفاهیم و فناوری‌ها
نويسنده:فرانسیس باتل ؛ نويسنده:استن مکلان ؛ مترجم:سیده‌سمانه سیدی - آتی‌نگر،وینا - دیویی: 658.812 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 550000 ریال - 2 -03-6102-622-978 انتخاب
8- مدیریت ارتباط با مشتری
نويسنده:محمدجعفر تارخ ؛ نويسنده:مصطفی یزدانی‌فرد - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دیویی: 658.812 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 210000 ریال - 8 -11-6383-600-978 انتخاب
9- تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر قصد خرید
نويسنده:نیلوفر رضایی ؛ نويسنده:محمد مهبودی ؛ نويسنده:بهناز خوش‌طینت - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 658.812 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 8 -047-995-600-978 انتخاب
10- مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
نويسنده:ماندانا واقف - دانش‌پذیر - دیویی: 658.812 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 65000 ریال - 9 -64-8525-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42