لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (9)
تالیف (9)
ترجمه (15)
تهران (19)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی و آثار فرانتس لیست
مترجم:فرامرز نجدسمیعی - دنیای نو - دیویی: 780.924 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 29500 ریال - 7 -002-172-964-978 انتخاب
2- موسیقی‌دانان امروز
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:رضا رضایی ؛ ويراستار:مهرداد رهسپار - کارنامه - دیویی: 780.924 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 0 -069-431-964-978 انتخاب
3- نوابغ بزرگ موسیقی
نويسنده:مریم قدیری - پایتخت - دیویی: 789.0922 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 65000 ریال - 3 -18-8684-600-978 انتخاب
4- ژرفاکاوی جنون: کومیتاس، چهره‌ای از یک نماد ارمنی
نويسنده:ریتاسولاهیان کویومجیان ؛ مترجم:سیف‌الله گلکار - نیمکتی دیگر - دیویی: 780.92 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 4 -0-93231-600-978 انتخاب
5- موسیقی‌دانان دیروز
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:رضا رضایی ؛ ويراستار:مهرداد رهسپار - کارنامه - دیویی: 780.924 - 436 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 6 -070-431-964-978 انتخاب
6- بزرگان موسیقی
نويسنده:مریم صالحی - پایتخت - دیویی: 780.0922 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 93000 ریال - 9 -54-6305-622-978 انتخاب
7- موسیقی‌دانان امروز
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:رضا رضایی ؛ ويراستار:مهرداد رهسپار - کارنامه - دیویی: 780.924 - 406 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 160000 ریال - 0 -069-431-964-978 انتخاب
8- دنیای سحرآمیز موسیقی
مترجم:ایرج بلهری - ترنگ - دیویی: 780.9 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 220000 ریال - 7 -1-97127-600-978 انتخاب
9- فرهنگ بزرگ موسیقی
نويسنده:رولان‌دو کانده ؛ مترجم:شهره شعشعانی - راه مانا - دیویی: 780.92 - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 30000 ریال - 2 -4-91398-964 انتخاب
10- موسیقی‌دانان دیروز
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:رضا رضایی ؛ ويراستار:مهرداد رهسپار - کارنامه - دیویی: 780.924 - 452 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 170000 ریال - 6 -070-431-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3