لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (29)
تالیف (38)
ترجمه (34)
تهران (61)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیچش زرین: گردش اسلیمی و ختایی در هنر تذهیب و طراحی فرش
طراح:محمدرضا هنرور ؛ مترجم:سونیا رضاپور - یساولی - دیویی: 745.4 - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 220000 ریال - 8 -336-306-964-978 انتخاب
2- پیچش زرین: گردش اسلیمی و ختایی در هنر تذهیب و طراحی فرش
طراح:محمدرضا هنرور ؛ مترجم:سونیا رضاپور - یساولی - دیویی: 745.4 - 240 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 80000 ریال - 8 -336-306-964-978 انتخاب
3- نقاشی ایرانی
نويسنده:شیلا کنبی ؛ مترجم:مهدی حسینی ؛ ويراستار:ناصرالدین‌علی تقویان - دانشگاه هنر - دیویی: 759 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 55000 ریال - 8 -59-6218-964-978 انتخاب
4- نگارگری ایرانی
نويسنده:شیلا کنبی ؛ مترجم:مهناز شایسته‌فر - موسسه مطالعات هنر اسلامی - دیویی: 745.6740955 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 30000 ریال - 6 -8-92904-964 انتخاب
5- هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران
به‌اهتمام:مسعود زنده‌روح‌کرمانی ؛ مترجم:مجتبی احمدخان ؛ ويراستار:محمدحسن اثباتی - موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر - دیویی: 745.6740955 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 8 -5-91382-600-978 انتخاب
6- آداب و فنون نقاشی و کتاب‌آرایی
نويسنده:ایو پورتر ؛ مترجم:زینب رجبی ؛ ويراستار:بهنام صدری - موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن ،فرهنگستان هنر - دیویی: 751.770955 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 68000 ریال - 2 -088-232-964-978 انتخاب
7- نقاشی ایرانی
نويسنده:شیلا کنبی ؛ زيرنظر: معاونت‌پژوهشی ؛ مترجم:مهدی حسینی - دانشگاه هنر - دیویی: 745.6740955 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 25000 ریال - 2 -17-6218-964 انتخاب
8- نگارگری ایران: دوره معاصر
نويسنده:سیدمحمود افتخاری - زرین و سیمین - دیویی: 751.770955 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5 -16-7679-964 انتخاب
9- پیچش زرین: گردش اسلیمی و ختایی در هنر تذهیب و طراحی فرش
طراح:محمدرضا هنرور ؛ مترجم:سونیا رضاپور - یساولی - دیویی: 745.4 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 400000 ریال - 8 -336-306-964-978 انتخاب
10- رسم المشق تذهیب (ختایی)
نويسنده:محمدرضا هنرور - میردشتی،فرهنگسرای میردشتی - دیویی: 745.4 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 964-95857-7-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8