لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (6)
تالیف (13)
ترجمه (4)
تهران (6)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سخنی با دختران جوان
نويسنده:محمدرشید عوید ؛ مترجم:زاهد ویسی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.67 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 4000 ریال - 0 -70-7126-964 انتخاب
2- سخنی با دختران جوان
نويسنده:محمدرشید عوید ؛ مترجم:زاهد ویسی - آراس - دیویی: 297.68 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 7 -46-8620-964-978 انتخاب
3- پندهای پدرانه: چهل پند پدرانه از انبیا و اهل بیت به فرزندان
نويسنده:رحمت پوریزدی - مرسل - دیویی: 297.67 - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 150000 ریال - 0 -584-972-964-978 انتخاب
4- نصایحی از انبیاء و ائمه هدی (ع)
نويسنده:سیدصادق حسینی‌یزدی - عصر جوان - دیویی: 297.67 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 14000 ریال - 2 -15-8806-964 انتخاب
5- پندهای رسول اعظم (ص) (انوار اخلاقی)
نويسنده:سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی - دفتر حضرت آیه‌الله العظمی علوی گرگانی - دیویی: 297.67 - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 15000 ریال - انتخاب
6- آیین موعظه و نصیحت در مکتب قرآن
نويسنده:مکرم محمدنیا‌کلیمانی - کتاب مبین - دیویی: 297.67 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 150000 ریال - 4 -80-7556-964-978 انتخاب
7- نصیحت در فقه سیاسی شیعه
نويسنده:علی شیرخانی ؛ ويراستار:نجمه باقریان - خرسندی - دیویی: 297.67 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 9 -104-224-622-978 انتخاب
8- سخنی با دختران جوان
نويسنده:محمدرشید عوید ؛ مترجم:زاهد ویسی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.67 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3500 ریال - 0 -70-7126-964 انتخاب
9- نصیحه الطالبین
نويسنده:عبدالرحمن تنگلی‌قراقچی - مکتبه الاسلامیه - دیویی: 297.67 - 70 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
10- سخنی با دختران جوان
نويسنده:محمدرشید عوید ؛ مترجم:زاهد ویسی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.67 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3500 ریال - 0 -70-7126-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2