لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (57)
تالیف (69)
ترجمه (43)
تهران (70)
شهرستان (42)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها
نويسنده:چارلز دسور ؛ نويسنده:ارنست کوه ؛ مترجم:پرویز جبه‌دارمارالانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 621.3192 - 640 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1387 - 0 -4248-03-964-978 انتخاب
2- تشریح کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها
نويسنده:چارلز دسور ؛ نويسنده:ارنست کوه ؛ مترجم:رحمت اعظمی - نقش سیمرغ،برگ زیتون،مهرگان قلم - دیویی: 621.3192 - 752 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 95000 ریال - 7 -98-7323-964-978 انتخاب
3- تحلیل و اتوماسیون سیستم‌های توزیع
نويسنده:خ‍وان‌ ه‍رس‌ ؛ مترجم:هاجر باقری‌طولابی ؛ مترجم:عاطفه پورشفیع - نیاز دانش - دیویی: 621.319 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 320000 ریال - 7 -24-8906-600-978 انتخاب
4- مولدین فتوولتائیک و شبکه‌های توزیع برق: اثرات متقابل، چالش‌ها و راهکارها
نويسنده:حسین ابوترابی‌زارچی ؛ نويسنده:رضا نژادسلیمانی ؛ نويسنده:هادی علی‌آبادی - تعالی گستر - دیویی: 621.3192 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 140000 ریال - 5 -5-94171-600-978 انتخاب
5- تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها (ویژه درس مدار II)
نويسنده:رضا کرمی ؛ نويسنده:حسن میراب - کیمیاگستر - دیویی: 621.3192 - 588 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 47000 ریال - 8 -9-95609-964 انتخاب
6- نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها
نويسنده:چارلز دسور ؛ نويسنده:ارنست کوه ؛ مترجم:پرویز جبه‌دارمارالانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 621.3192 - 640 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1391 - 160000 ریال - 0 -4248-03-964-978 انتخاب
7- نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها
نويسنده:چارلز دسور ؛ نويسنده:ارنست کوه ؛ مترجم:پرویز جبه‌دارمارالانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 621.3192 - 692 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1388 - 7 -4249-03-964-978 انتخاب
8- شبکه و نیروگاه
نويسنده:عباس کاظمی - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 621.3121 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 7 -86-8999-600-978 انتخاب
9- تشریح کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها
نويسنده:فرهاد نظری‌هریس ؛ نويسنده:رویا نادری ؛ نويسنده:مجید معرفت - فروزش - دیویی: 621.3192 - 776 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 230000 ریال - 7 -185-547-964-978 انتخاب
10- راهنمای جامع نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها
نويسنده:علی‌یار کیانی - پویش اندیشه،نگین ایران - دیویی: 621.3192 - 892 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300000 ریال - 7 -227-544-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12