لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (34)
تالیف (37)
ترجمه (0)
تهران (35)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (29)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای مربیان دوره یک ماهه آمادگی مناطق دوزبانه کشور
نويسنده: واحدهای‌آموزش‌پیش‌از‌دبستان‌و‌گروههای‌آموزشی - میهن نو - دیویی: 371.2022095 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1 -16-7142-964 انتخاب
2- کاربرگ کودک: زمین ما و آنچه در آن است
نويسنده:سیمین بازرگان ؛ تصويرگر:یونس انصاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 23 سال 1393 - 70000 ریال - 7 -220-385-964-978 انتخاب
3- الگوهای پازل خلاق (بر اساس فیلم پازل خلاق از پروژه "زمین ما و آنچه در آن است")
نويسنده:سیمین بازرگان ؛ نويسنده:شهلا کشوری ؛ تصويرگر:یونس انصاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 370.157 - 40 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 30000 ریال - 4 -234-385-964-978 انتخاب
4- کاربرگ کودک (بسته یادگیری: زمین ما و آنچه در آن است)
نويسنده:سیمین بازرگان - مدرسه - دیویی: 370.157 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 25000 ریال - 7 -220-385-964-978 انتخاب
5- کاربرگ کودک (بسته یادگیری: زمین ما و آنچه در آن است)
نويسنده:سیمین بازرگان ؛ تصويرگر:یونس انصاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 370.157 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1392 - 70000 ریال - 7 -220-385-964-978 انتخاب
6- کتاب مرجع (هنر و علم) پروژه‌ی "زمین ما و آنچه در آن است"
نقاش:راشین خیریه - مدرسه - دیویی: 370.157 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 40000 ریال - 9 -242-385-964-978 انتخاب
7- کاربرگ کودک (بسته یادگیری: زمین ما و آنچه در آن است)
نويسنده:سیمین بازرگان ؛ تصويرگر:یونس انصاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 370.157 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 70000 ریال - 7 -220-385-964-978 انتخاب
8- کتاب ثبت مشاهده و بازبینی پیشرفت کودک: پروژه‌ی" زمین ما و آنچه در آن است"
نويسنده:سیمین بازرگان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 370.157 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 100000 ریال - 4 -218-385-964-978 انتخاب
9- کاربرگ کودک (بسته یادگیری: زمین ما و آنچه در آن است)
نويسنده:سیمین بازرگان - مدرسه - دیویی: 370.157 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 7 -220-385-964-978 انتخاب
10- الگوهای پازل خلاق (بر اساس فیلم پازل خلاق از پروژه "زمین ما و آنچه در آن است")
نويسنده:سیمین بازرگان ؛ نويسنده:شهلا کشوری ؛ تصويرگر:یونس انصاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 370.157 - 40 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 60000 ریال - 4 -234-385-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4