لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(88)
چاپ مجدد (77)
تالیف (160)
ترجمه (5)
تهران (133)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (165) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- غرب‌زدگی
نويسنده:جلال آل‌احمد - آدینه سبز - دیویی: 955.0044 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 80000 ریال - 5 -32-2937-964-978 انتخاب
2- ایرانیان و اندیشه تجدد
نويسنده:جمشید بهنام - فرزان روز - دیویی: 955.075 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 15000 ریال - 7 -422-321-964-978 انتخاب
3- فعالیت‌های فرهنگی
نويسنده:لیلا باباخانی ؛ ويراستار:مهدی حبیبی - فکر بکر - دیویی: 306 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 1 -11-2860-964-978 انتخاب
4- غرب‌زدگی
نويسنده:جلال آل‌احمد - مصدق،جامی - دیویی: 955.0044 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 150000 ریال - 1 -43-7436-600-978 انتخاب
5- طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی): گزارش مربوط به کل کشور
مسئول طرح:منصور واعظی - موسسه انتشارات کتاب نشر - دیویی: 955.0044 - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 120000 ریال - 7 -3-92478-600-978 انتخاب
6- در خدمت و خیانت روشنفکران
نويسنده:جلال آل‌احمد - فردوس - دیویی: 305.552 - 560 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1389 - 110000 ریال - 6 -020-320-964-978 انتخاب
7- گزیده‌ی شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تابستان 1383
- مرکز آمار ایران ‌دفتر انتشارات‌ و اطلاع‌رسانی - دیویی: 330 - 38 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 ریال - 964-365-317-X انتخاب
8- گزیده‌ی شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سال 1383
- مرکز آمار ایران ‌دفتر انتشارات‌ و اطلاع‌رسانی - دیویی: 330 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 6 -370-365-964 انتخاب
9- ایرانشهر
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.0044 - 232 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 33000 ریال - 1 -448-303-964-978 انتخاب
10- غرب‌زدگی
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:رضا علی‌محمدی - آرایه نگار - دیویی: 955.0044 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 130000 ریال - 0 -7-96792-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17