لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (8)
تالیف (11)
ترجمه (1)
تهران (2)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امامت از دیدگاه امام رضا (ع)
گردآورنده:احمد آقایی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.957 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7 -660-444-964 انتخاب
2- امامت از دیدگاه امام رضا (ع)
گردآورنده:احمد آقایی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.957 - 80 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2800 ریال - 2 -976-444-964 انتخاب
3- امامت از دیدگاه امام رضا (ع)
گردآورنده:احمد آقایی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.957 - 80 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2800 ریال - 2 -976-444-964 انتخاب
4- امامت از دیدگاه امام رضا (ع)
گردآورنده:احمد آقایی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.957 - 80 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 2800 ریال - 2 -976-444-964 انتخاب
5- امامت از نگاه امام رئوف
مقدمه:علی‌اکبر تلافی ؛ مترجم:حسین استادولی ؛ خطاط:جلیل رسولی - امام رئوف،دار الثقلین،نگار - دیویی: 297.957 - 48 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 4 -9-93470-600-978 انتخاب
6- ژرفای امامت: کاوشی در خطبه تاریخی امام رضا (ع) در مرو
نويسنده:مرتضی طاهری - دلیل ما - دیویی: 297.957 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 16000 ریال - 0 -240-397-964-978 انتخاب
7- امامت از دیدگاه امام رضا (ع)
نويسنده:احمد آقایی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.957 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 7 -660-444-964 انتخاب
8- امامت از دیدگاه امام رضا (ع)
گردآورنده:احمد آقایی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.957 - 78 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 3500 ریال - 3 -660-444-964-978 انتخاب
9- امامت از دیدگاه امام رضا (ع)
گردآورنده:احمد آقایی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.957 - 78 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 3500 ریال - 3 -660-444-964-978 انتخاب
10- امامت از دیدگاه امام رضا (ع)
گردآورنده:احمد آقایی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.957 - 80 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 2800 ریال - 2 -976-444-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2