لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(895)
چاپ مجدد (569)
تالیف (777)
ترجمه (687)
تهران (1148)
شهرستان (316)
كودك و نوجوان (131)
كمك درسی و آموزشی (97)

تعداد یافت شده (1464) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی بیماری و پزشکی
نويسنده:فیلیپ آدام ؛ نويسنده:کلودین هرتسلیک ؛ مترجم:لورانس دیناکتبی - باورداران - دیویی: 610 - 200 صفحه - پالتویی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1376 - 6000 ریال - انتخاب
2- فضاشناسی
نويسنده:ژانیس‌ون کلیو ؛ مترجم:عباس فواکهی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 520 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5300 ریال - 7 -090-300-964 انتخاب
3- زیست‌شناسی
نويسنده:ژانیس‌ون کلیو ؛ مترجم:عباس فواکهی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 574.076 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5200 ریال - 9 -069-300-964 انتخاب
4- مسافران شمال
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:حسین چترنور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 843.8 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 4000 ریال - 5 -50-6209-964 انتخاب
5- کاپیتان پانزده ساله
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:حسین چترنور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 843.8 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 4000 ریال - 3 -51-6209-964 انتخاب
6- فرهنگ و سیاست
نويسنده:برتران بدیع ؛ مترجم:احمد نقیب‌زاده - نشر دادگستر - دیویی: 306.2 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 ریال - 964-6352-26-X انتخاب
7- عاشق
نويسنده:مارگریت دوراس ؛ مترجم:قاسم روبین - نیلوفر - دیویی: 843 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 ریال - 1 -051-448-964 انتخاب
8- گل سرخ و شمشیر
نويسنده:ساندرا پارتی ؛ مترجم:احمد مرعشی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر،نشر جوان - دیویی: 833.914 - 490 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 4 سال 1377 - 14500 ریال - 6 -1-90875-964 انتخاب
9- دور دنیا در هشتاد روز (متن کوتاه شده)
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محسن فرزاد ؛ مصحح:احمد بروجردی - نشر افق - دیویی: 843.8 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3800 ریال - 5 -60-6003-964 انتخاب
10- La Genese Du Roman Persan Moderne
نويسنده:کریستف بالائی - معین،انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران - دیویی: 8fa3.08 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 25000 ریال - 7 -31-5643-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 147