لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21254)
چاپ مجدد (12632)
تالیف (32765)
ترجمه (1121)
تهران (9600)
شهرستان (24286)
كودك و نوجوان (1255)
كمك درسی و آموزشی (515)

تعداد یافت شده (33886) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان ال‍ت‍ج‍اره‌ الاخ‍روی‍ه‌ ف‍ی‌ رث‍اء ال‍ع‍ت‍ره‌ ال‍ف‍اطم‍ی‍ه
نويسنده:عبدالرضا وحیدی ؛ نويسنده:عبدالطیف فرحانی - عبدالرضا الوحیدی،عبدالطیف الفرحانی - دیویی: 892.716 - 120 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 350 ریال - انتخاب
2- دیوان الدر المتناثره فی رثاء العقره الطاهره
نويسنده:علوان موسوی‌خمیسی - بی نا - دیویی: 892.716 - 64 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 200 ریال - انتخاب
3- دیوان الساری و بضاعه القاری
نويسنده:یاسر ساری - اعلمی - دیویی: 892.716 - 160 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1367 - 150 ریال - انتخاب
4- دیوان الشیخ عبدالغنی الحر العاملی النجفی ....
نويسنده:عبدالغنی حرعاملی‌نجفی - مکتبه الاسلامیه مکتبه الاسدی - دیویی: 892.71 - 348 صفحه - (در2جلد ) - چاپ 2 سال 1361 - انتخاب
5- دیوان الفتلاوی (سلوه الذاکرین)
نويسنده:عبدالامیر فتلاوی - صافی - دیویی: 892.71 - 306 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 350 ریال - انتخاب
6- دیوان الکرمه الحسینیه (جزء ثانی)
نويسنده:خدیجه‌‌کرم نوروز - دار الامام الحسن (ع) - دیویی: 892.71 - 216 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - انتخاب
7- دیوان الکیلانی شامل موضوعات الاجتماعیه الاخلاقیه والتویویه
شاعر:مرتضی کیلانی‌مدرس - پارسا‌پژوهش - دیویی: 892.71 - 144 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
8- بالکافیه مع حل الترکیب
نويسنده:عثمان‌بن‌عمر ابن‌حاجب - مکتب الاسلامیه - دیویی: 492.75 - 212 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 400 ریال - انتخاب
9- بدایه المعارف الالهیه فی شرح عقائد الامامیه
نويسنده:سیدمحسن خرازی - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - دیویی: 297.4172 - 324 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 800 ریال - انتخاب
10- البدائع
نويسنده:محمدتقی شوشتری - صدوق - دیویی: 089.927 - 596 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 1200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3389